Makine mühendisliği

Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik disiplinidir.

Siemens tarafından imal edilen bir buhar türbini.

Ana faaliyet alanları

Bir otomobil motoru.

Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makine mühendisliği, makineler, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makine mühendisleri takım tezgâhlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makineler ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makineleri, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, kitle ulaşım araçları için motorlar vb. Makine mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, vidalı veya pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve maliyet faktörlerini göz önünde bulundurur.

Hyundai otomobil fabrikasında imalat hattı.

Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makine mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanlar, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar, çalıştırırlar ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güçe dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makine mühendisleri; evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler.

Makine mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makineler tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüsler tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Makine mühendisliği programı

Azdırma tezgâhı ile dişli çark imali.
Basit bir hidrolik devre tasarım şeması.
Bir termik santral.

Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin planlanması ve bakım konularında eğitim ve araştırma yapar.

Program;

Makine mühendislerinin çalışma alanları

Çalışma alanı Makine mühendisinin görevi
Biyoteknoloji

Ar-Ge'den sorumlu mühendis

İmalat sanayi

Dizayndan sorumlu mühendis
Planlamadan sorumlu mühendis
İmalattan sorumlu mühendis
Kalite kontrolden sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis

İnşaat sektörü

Dizayndan sorumlu mühendis

Kimya, Gıda ve İlaç sanayi

Ar-Ge'den sorumlu mühendis
Dizayndan sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis

Enerji sektörü

Ar-Ge'den sorumlu mühendis
Dizayndan sorumlu mühendis
İşletmeden sorumlu mühendis
Planlamadan sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis
Lojistikten sorumlu mühendis

Tekstil sektörü

Dizayndan sorumlu mühendis
Planlamadan sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis

Satış Pazarlama

Satış mühendisi

Servis Hizmetleri

Servis mühendisi

Mühendislik ofisleri

Dizayndan sorumlu mühendis

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.