Nanomühendislik

Nanomühendislik nanoboyutla ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Adı metrenin milyarda birinin ölçüm birimi olan nanometre sözcüğünden türemektedir

Nanomühendislik genel olarak nanoteknolojinin eş anlamlısıdır, ancak alanın bilim kısmından ziyade araç geliştirme kısmını vurgulamaktadır.

Öğretim Programları

Dünyadaki ilk nanomühendislik bölümü Toronto Üniversitesinde Mühendislik Bilimi bölümü öğretiminin son yıllarında seçilebilen bir anadal olarak kurulmuştur. 2003 yılında, Lund Teknoloji Enstitüsü bir Nanomühendislik bölümü kurmuştur. 2005 yılında, Waterloo Üniversitesi Nanomühendislikte tam lisans eğitimi veren bir bölüm kurmuştur. Louisiana Teknik Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk bölümü 2005 yılında kurmuştur. 2006 yılında Duisburg-Essen Üniversitesi Nanomühendislikte Lisans ve Yüksek Lisans öğretimini başlatmıştır. University of California, San Diego ise 2007 yılında kendi nanomühendislik birimini kurmuştur.

Yöntemleri

  • Scanning tunneling microscope (STM) - Bir atom boyutundaki yapıları görüntülemek ve işlemek için kullanılır.
  • Molecular self-assembly -

Kaynakça

    Ayrıca bakınız

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.