Geoteknik mühendisliği

Geoteknik mühendisliği, inşaat mühendisliğin zemin ile ilgilenen branşıdır. İnşaat mühendisliği için önemli bir branş olmasının yanında İstihkâm, maden mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği ve zemin yüzeyine veya altına inşa gerektiren diğer mühendisliklerde uygulamaları bulunmaktadır. Geoteknik mühendisliği; zeminin durumu ve içeriğini incelemek, bu içeriğin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek ve doğal ve yapay şevlerin stabilitesini değerlendirmek için zemin mekaniği ile kaya mekaniği ilkelerini kullanır. Geoteknik mühendisliği, bilimsel bir disiplin olarak 20. yüzyılın başından beri inşaat mühendisliğinde yeralan bir bölümdür. “Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği” uzmanlık alanının ortak adı olan “Geoteknik” inşaat mühendisliğinin en genç uzmanlık alanıdır [1].

Kaynakça

  1. Soygür, Ü. ve Mutlu, H. (2005) “Geoteknik-Jeoteknik Anlam Kargaşası ve Eksik Standartlar”, Geoteknik Sempozyumu, Adana.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.