Lordlar Kamarası

Lordlar Kamarası (House of Lords), Birleşik Krallık parlamentosunun üst kamarası. Üyeleri "lord" unvanını taşır.[1]

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
Birleşik Krallığı Lordlar Kamarası

House of Lords of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
58. Yasama Dönemi
Tür
Tür
Başkanlık
Başkan
Lord Fowler, Muhafazakâr
1 Eylül 2016 tarihinden beri
Lider
Natalie Evans, Muhafazakâr
1 Eylül 2016 tarihinden beri
Muhalefet Lideri
Angela Smitt, İşçi
14 Haziran 2016 tarihinden beri
Yapı
Sandalye 795
Siyasi gruplar

Hükümet

Resmî Muhalefet

Diğer

Maaş Maaş bağlanmaz.
Ödenek ve yolluk verilir.
Toplantı yeri
Lordlar Kamarası Salonu
Westminster Sarayı
Westminster
Londra
Birleşik Krallık
Website
www.parliament.uk/lords

Evvelce üyeliği babadan oğula geçen asilzadelerden oluşan bu kurumda, günümüzde üyelik çeşitli yollarla ve tarzlarda Kraliçe veya partiler tarafından atanma yoluyla gerçekleşmektedir. Kamara'nın 23 Eylül 2020 itibarıyla 795 üyesi bulunmaktadır. Bu sayı hâlen halk tarafından seçilmişlerin bir araya geldiği 650 üyeli Avam Kamarası'nın üzerindedir.

Lordlar Kamarası içindeki en kalabalık grubu, 681 üye ile, Kraliçe tarafından ömür boyu süre ile atanmışlar (Life Peers) oluşturmaktadır. 26 üyeye denk gelen "Ruhani Lordlar" (Lords Spiritual) grubu da, yine Kraliçe tarafından atanmış Anglikan Kilisesi ileri gelenlerinden oluşur. 75 lord siyasi parti yönetimleri tarafından, 15 lord da Lordlar Kamarası üyelerinin oyuyla işbaşına getirilmişlerdir. "Ruhani Lordlar" dışında kalan üyeler "Dünyevi Lordlar" (Lords Temporal) olarak adlandırılır. 1999 yılında yapılan reformlarla üyelikleri babadan oğula geçen asilzadelerin pek çoğu Kamara dışında bırakılmışlar ise de Dük, Marki, Kont, Vikont ve Baron gibi asalet unvanı taşıyanlar günümüzde de kurum içinde ağırlıklı bir kitle olarak kalmışlardır.

Lordlar Kamarası üç üyenin mevcudiyeti ile toplanabilmektedir. Bununla birlikte, 2007'de Lordlar Kamarası'nda kurumsal reform amacına dönük olarak hazırlanan bir raporda, üyelerin önemli bir bölümünün, özellikle de ömür boyu süre ile atanmış olanların oturumlara katılmadıklarını, ortalama katılımın yarıya yakın eksikle 408 civarında seyrettiğini ortaya koymuştur.[2]

Lordlar Kamarası'nın köklü bir reformdan geçirilmesine dönük çabalar sürdürülmekte ise de bizzat bu kurumun üyelerinin muhalefeti nedeniyle henüz sonuç vermemiştir. Mart 2007'de Avam Kamarası üyeleri Lordlar Kamarası üyelerinin tamamının seçimle göreve getirilmesi ilkesini 337'ye karşı 267 oyla kabul ettiler. Ancak Lordlar Kamarası kısa bir süre sonra bu öneriyi reddetti ve üyelerinin tamamı atama yolu ile göreve getirilmesine dayalı statükoyu muhafaza etti.

9 Mayıs 2012'de gerçekleşen toplantıda yer alan Kraliçe, Lordlar Kamarası'nın üyelerinin gelecekte seçimlerle belirleneceğini belirtmiştir.[3]

İlgili başlıklar

Dipnotlar

  1. İskoçya'da bazı büyük şehirlerde yerleşik "başyargıç" için kullanılan bir terim olan "Lort Provost" ile karıştırılmamalıdır.
  2. The House of Lords: Reform (PDF). The Stationery Office, Lordlar Kamarası Kırtasiye Ofisi, Londra. 2007. s. pp. 44. ISBN 978-0-10-170272-0.
  3. http://www.cnnturk.com/2012/dunya/05/09/ingilterede.kraliceden.tarihi.adim/660501.0/index.html
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.