Birleşik Krallık Parlamentosu

Birleşik Krallık Parlamentosu (İngilizce: Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland veya kısaca UK Parliament) Birleşik Krallık'ın en üst anayasal organıdır. Çift meclisli bir sistemi olan ülkede parlamento iki bölümden oluşur: Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası. Her iki meclis de Londra'da bulunan Westminster Sarayında toplanır. Bu iki meclise, sınırlı şekilde kanun yapma yekisi olan ve bu yüzden parlamentonun üçüncü bir parçası sayılabilecek olan monarşinin temsilcisi kral/kraliçeyi (1952'den beri II. Elizabeth) de eklemek mümkündür.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
Birleşik Krallığı Parlamentosu

Parliament of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
58. Yasama Dönemi
Tür
Tür
Alt meclisler Lordlar Kamarası
Avam Kamarası
Başkanlık
Hükümdar
II. Elizabeth
6 Şubat 1952 tarihinden beri
Lordlar Başkanı
Lord Fowler
1 Eylül 2016 tarihinden beri
Avam Başkanı
Lindsay Hoyle
4 Kasım 2019 tarihinden beri
Yapı
Sandalye
  • 1.445
  • 795 Geçici ve Manevi Lord
  • 650 Avam Vekili
Lordlar siyasi grupları

Hükümet

Resmi Muhalefet

Diğer

Avam siyasi grupları

Hükümet

Resmi Muhalefet

Diğer Muhalefet

Seçimler
Avam son seçimleri
12 Aralık 2019
Toplantı yeri
Westminster Sarayı, Londra, Birleşik Krallık
Website
www.parliament.uk

Tarihçe

Bugünkü parlamento kökenini İngiliz Parlamentosundan, o da daha eski Anglosakson konseyi Witenagemot'dan alır.

İngiliz parlamentosu kavramı 1707 Birleşme Yasasından beri kullanılmaktadır. Bu yasa ile İngiltere ve İskoçya, Büyük Britanya Krallığı adı altında birleşti ve Edinburg'da bulunan İskoçya Parlamentosu dağıtılarak tüm yetkilerini yeni kurulan yeni parlamentoya devretti. (Özerk bir İskoç parlamentosu daha sonra 1999 yılında yeniden kuruldu.) Birleşik Krallık Parlamentosu ilk oturumunu 23 Ekim 1707'de yaptı. 1800'deki yeni bir birleşme yasası ile İrlanda Parlamentosu da dağıtıldı.

Parlamento'nun hizmet süresi

Parlamento'nun hizmet süresi 1694'te 3 yıl olarak saptanmıştı. 1716'daki Septennial Act ile bu süre 7 yıla çıkarıldıi ancak 1911'de 5 yıla düşürüldü. II. Dünya savaşında geçici olarak 10 yıla çıkarıldı, ancak savaştan sonra tekrar 5 yıla düşürüldü.

Üye dokunulmazlığı

Üyelerin en önemli dokunulmazlık hakkı, münazaralarda ifade özgürlüğü hakkıdır; hem Lordlar kamarasında hem de Avam kamarasında yapılan konuşmalar hiçbir şekilde mahkemelerde yargı konusu olamaz. Bir diğer dokunulmazlık ise üyelerin tutuklanmasının olanaksız olmasıdır. Sadece vatana ihanet (treason), ağır suçlar (felony) ve açık şekilde asayişi bozma(breach of the peace) gibi istisnalar söz konusudur. Bu dokunulmazlıklar parlamentonun oturumlarının başlamasından 40 gün önce başlar ve 40 gün sonra biter.

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.