Kanada Senatosu

Kanada Senatosu, Kanada Parlamentosu'nun üst meclisidir. Senatonun 105 üyesi vardır. Senatörler Kanada başbakanının tavsiyesiyle Genel Vali tarafından atanırlar. Ülkenin idari birimlerine göre senatör sayısı değişir. Dört bölgenin yirmi dörder senatörü vardır. Her eyalette başbakanın seçtiği belirli sayıda senatör bulunmaktadır. Kanada Senatosu Westminster sistemine dayalıdır ve sosyoekonomik eliti temsil eder. Bu yönüyle İngiltere'deki Lordlar Kamarası'na benzer. Senatörler 75 yaşına kadar görevde kalabilirler; 75 yaşından sonra görevden ayrılmaları zorunludur. Senatörler federal hükûmetin onayladığı anayasa değişikliklerini erteletme hakkına sahiptirler.[1]

  Muhafazakar Parti (39)
  Bağımsız Senatörler Grubu (34)
  Liberal (19)
  Bağımsız (8)
  Boş (5)

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.