Kitap yakımı

Kitap yakımı, törenle bir veyâ birkaç kitabın ya da başka yazılı belgenin yakılmasıdır. Yakın târihte başka medyalar da alenen tahrîbedilmiştir. Alenen yapılması hâlinde tahrîb edilen içeriğe karşı töresel, dînî veyâ politik sakınca görüldüğüne işârettir. Kitap yakımı, Komünist Doğu Bloku'nda yapılageldiği gibi gizlice kitap veyâ medya tahrîbi olarak da yapılabilir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.