Sözlü saldırı

Sözlü saldırı ya da sözlü taciz, birçok ülkede ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir suçtur. Bozgunculuk ve küfrü içerir. Sözlü saldırıları cezalandıran yasalar genellikle devletin toplum üzerindeki baskısını meşru kılan araçlar olarak değerlendirilmektedir.

Komünist devletlerin yasal sistemlerinde ve şeriat hukukunda kendine yer bulan "sözlü saldırıyla" birçok Avrupa ülkesinde de karşılaşılmaktadır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.