Alanya

Alanya, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'deki Antalya iline bağlı bir turizm ilçesidir. Şehir merkezine uzaklığı 154 kilometredir. Türkiye'nin güney sahillerinde bulunan Alanya, 1.598,51 km²'lik bir alana sahiptir ve 2018'de nüfusu ("TUIK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)" sistemine gore) 327.503 kişidir.[2] Alanya ilçesi idari olarak Antalya iline bağlıdır, Alanya Belediyesi ve ilçesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına girmiştir. Alanya'ya 45 kilometre mesafede bulunan Alanya Gazipaşa Havalimanı 2012 yılında faaliyete geçmiştir.

Alanya

Ülke Türkiye
İl Antalya
Coğrafi bölge Akdeniz Bölgesi
İdare
  Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer [1]
  Belediye başkanı Adem Murat Yücel (MHP)
Rakım 0−250 m (−820 ft)
Nüfus
 (2018)
  Toplam 312,319
  Kır
-
  Şehir
-
Zaman dilimi UTC+03.00 (UDAZD)
Posta kodu 07400
İl alan kodu 242
İl plaka kodu 07

Stratejik konumu bakımından Akdeniz'in kıyı kesimlerinde küçük bir yarımada şeklindedir. Kuzeyinde Toros Dağları uzanır. Alanya tarih boyunca, , Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorluklar için Akdeniz'de önemli bir kale vazifesi görmüştür. Selçuklu zamanında, I. Alaeddin Keykubad yönetimi altındaki bölge, jeopolitik bir önem kazanmıştır. Şehrin bugünkü sembollerinden Kızıl Kule, tersane ve Alanya Kalesi bu dönemde yapılmıştır.[3]

Bölgede Akdeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Kışın ılık ve yazın sıcak geçer. Turizm açısından Türkiye'de yüzde dokuzluk bir paya sahipken Yabancıların Türkiye'de mülk alımında ise yüzde otuzluk bir paya sahiptir. Turizm, özellikle 1958'lerden sonra gelişmeye başlayarak, ilçedeki en etkin iş kolu haline gelmiş ve bu durum bölgede nüfus artışını meydana getirmiştir. Sıcak iklimi sayesinde birçok sportif faaliyet ve kültürel etkinliğe elverişlidir. İlçenin belediye başkanlığını 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde göreve seçilen Adem Murat Yücel yapmaktadır.[4]

Köken bilimi

Şehir, tarih boyunca birçok defa farklı isimlerle adlandırılmıştır. Alanya ismi, Latince (Coracesium) veya Yunancaya (Korakesion) Luvi dilinde uç/çıkıntılı şehir anlamına gelen Korakassa kelimesinden geçmiştir.[5] Bizans egemenliği altındayken, Yunanca güzel/hoş dağ anlamındaki Kalonoros veya Kalon Oros adı kullanılmıştır. Selçuklular ise şehrin adını, I. Alaeddin Keykubad'ın isminin farklı bir türevi olarak Alâiye'ye (علاعية) çevirmişlerdir. 13 ve 14. yüzyıla gelindiğinde ise İtalyan tüccarlar Candelore veya Cardelloro ismini kullanmışlardır. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk buraya yaptığı ziyaret ile şehir isminin son halini almıştır. Söylentilere göre, bir hata sonucu telgraftaki Alâiye kelimesi Alanya şeklinde yazılmıştır. 1933 yılında ise Resmi Gazetede Alanya adının kullanılmasıyla bu isim resmilik kazanmıştır.

Tarihçe

Alanya Kalesi'nden Batı Alanya ve Kleopatra plajına bakış
Alanya Kızıl Kule ve İskele

Alanya, Antik çağlarda korsanlara, Bizans döneminde derebeylerine ev sahipliği yapmış ve nihayet Anadolu Selçukluları döneminde de başkentliğe yükselmiş ender güzellikteki tarihi bir şehirdir.

Alanya antik çağda Pamfilya ile Kilikya arasında yer almıştır. Herodot'a göre bu bölgenin insanları Truva savaşı sonrası Anadolu'ya dağılan insanların soyundan gelir.

Yapılan araştırmalarda (Kadıini Mağarası-1957) ilk yerleşimin günümüzden 20 bin yıl öncesine üst Paleotik Döneme kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Tarihte bilinen ilk adı Coracesium'dur. MÖ 4. yüzyılda Persler'in istilası altındadır. Daha sonra korsanların barınağı olmuştur. MÖ 139 yılında Seleukos İmparatorluğu kenti istila etmiştir. Ama bundan sonra bile kent korsanların barınağı olmaktan kurtulamamıştır. MÖ 65 yılında Romalı komutan Magnus Pompeius tarafından Roma İmparatorluğu topraklarına katılan şehir, Roma’nın çöküşü ile Bizans döneminde adı da “güzel dağ” anlamında Kalonoros olur.

1204 yılında Haçlı orduları'nın İstanbul'da Latin İmparatorluğu'nu kurması üzerine Anadolu'da bir otorite boşluğu doğmuştur. Bir derebeyi olan Kyr Vart, Kilikya Ermeni Krallığı adına Kalonoros'ta hakimiyeti sağlamıştır.

Kent, 1221 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından ele geçirilmiştir. Sultan Alaaddin Keykubat derebeyi Kyr Vart'ın kızıyla evlenerek kenti yeniletmiş ve kışlık başkent yapmıştır. Kentin adını da Sultan Alaaddin'in şehri anlamına gelen Alâiye olarak koymuştur. Alaaddin Keykubat döneminde şehir en parlak günlerini yaşar. Bugünkü kale, tersane ve hala ayakta duran yapıların birçoğu o dönemdendir.

1300 yılında Anadolu Selçukluları'nın dağılması sonucu şehir Karamanoğlu Beyliği'nin egemenliğine girer. Konya merkezli Karamanoğulları, 1427 yılında şehri 5 bin altın karşılığı Mısır Memluk Sultanlığı'na satar.

Nihayet Anadolu'da birliğin sağlanması ve Osmanlı Beyliği’nin öne çıkması ile Alâiye, 1471 yılında Fatih Sultan Mehmet’in komutanlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı Devleti topraklarına dahil edilir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Alâiye, önce Kıbrıs Eyaletine bağlanır (1571), ardından Konya Vilayetinin sancağı yapılır (1864), sonra Antalya sancağına (1868) ve nihayet 1871 yılında da Antalya’nın ilçesi yapılır.

1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk programında olmamasına rağmen Alaiye'yi ziyaret etmiş, ve bu jeste karşılık da dönemin belediye başkanı Hüseyin Hacıkadiroğlu, Alaiye halkı adına ziyaret sonrası Atatürk'ün seyahat etmekte olduğu gemiye Alaiyelilerin sevgi, saygı ve bağlılıklarını ileten bir telgraf çekmiştir. Ancak o zamanlarda karadan gemiye çekilen telgrafların tamamı Çanakkale üzerinden iletildiğinden, Atatürk'ün eline ulaşan telgrafta Alaiye'nin adı yanlışlıkla Alanya olarak yazılmıştır. Bunu fark eden Atatürk, Sultan Alaaddin'in şehrinin adının Alanya olarak değiştirilmesi talimatını vermiştir.[6] Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile bundan sonra kent Alanya adını almıştır.

Ekonomi

Şehrin ekonomisi tamamen tarım ve turizme dayalıdır. Hizmet sektörü iyi gelişmiştir. Üretilen hizmet ve malların tamamına yakının tüketimi, çevrede bulunan turistik otellerde gerçekleşmektedir.

Turizm

Alanya'da turistler için tur yapan bir tekne

Alanya, ülke turizminde önemli paya sahiptir. 1980'li yıllarda başlayan turizm atılımı sayesinde şehir, bugünkü halini almıştır. İlk başlarda apart otellerin yoğun olduğu ilçede, günümüzde 1.000 kişi kapasiteli tesislerden 3.500 kişi kapasiteli devasa tesislere kadar pek çok çeşit ve türde turistik tesis mevcuttur.

Tarım

Yerli Alanya Muzu

Seracılık ve narenciye üretimi bölgenin sıcak ikliminden dolayı son derece gelişmiş tekniklerle yapılmaktadır. Üretilen ürünlerin bir kısmı sadece Alanya'ya hastır. Bunların başında avokado ve muz gelir. Alanya muzunun boyutları yaklaşık ithal muzuyla aynıdır ve ithal muzdan daha tatlıdır. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2015 [7] verilerine göre üretilen bazı ürünlerin verileri:

 • Yıllık muz üretimi: 28.975 ton
 • Yıllık avakado üretimi: 956 ton
 • Yıllık portakal üretimi: 14.727 ton
 • Yıllık Yeni dünya üretimi: 4.502 ton
 • Yıllık TurunçgillerinToplam üretimi: 35.040 ton
 • Yıllık domates üretimi: 115.657 ton
 • Yıllık hıyar üretimi: 134.400 ton

Eğitim

Alanya İlçesinde bir Devlet ve bir Vakıf olmak üzere iki üniversite bulunmaktadır.

 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2015 yılında kuruluşmuş devlet üniversitesidir. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulundan, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşmaktadır.[8]
 • Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2011 yılında Alanya'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Alanya'da Cikcilli Belediyesi'nin tahsis ettiği 16 dönümlük arazide temeli atılan Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Nimet-Abdurrahman Alaettinoğlu tarafından yaptırılmıştır.[9] Yaptıkları bağışlarla Alanyalıların eğitimine büyük katkılar sağlayan Alaettinoğlu ailesi, bu üniversitenin yanı sıra ilçeye 4 lise ve 3 ilkögretim okulu daha bağışlamıştır.

Nüfus

Alanya nüfusu her geçen gün artmaktadır. 1980'li yıllarda 30.000 insanın yaşadığı ilçede yoğun yurt içi ve yurt dışı göçler sonucu artmıştır. İlçenin nüfusu 2018 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 312.319'dir. Avrupa vatandaşlarının gözdesi olan şehirde büyük çoğu yaşlı ve emekli 23.045[10] Avrupalı Alanya'da mülk edinerek yaşamaktadır.

Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar az nüfuslu küçük bir kasabayken son yıllarda turizm açısından önemli bir konuma gelen Alanya bugün Nüfusun yaz aylarında yaklaşık dört kat artarak Türkiye’deki birçok il merkezinden daha kalabalık hale gelmesi Alanya’yı kışın bir ilçe, yazın ise büyük bir şehir görüntüsüne sokmaktadır.[11]

Yıl Toplam Şehir Kır
1965[12]43.45912.43631.023
1970[13]53.55215.01138.541
1975[14]63.23518.52044.715
1980[15]74.14822.19051.958
1985[16]87.08028.73358.347
1990[17]129.10652.46076.646
2000[18]257.67188.346169.325
2007[19]226.23691.713134.523
2008[20]233.91992.223141.696
2009[21]241.45194.316147.135
2010[22]248.28698.627149.659
2011[23]259.787103.673156.114
2012[24]264.692104.573160.119
2013[25]276.277276.277veri yok
2014[26]285.407285.407veri yok
2015[27]291.643291.643veri yok
2016[28]294.558294.558Veri yok
2017[29]299.464299.464Veri yok
2018[30]312.319312.319Veri yok
2019[31]327.503327.503Veri yok

Slogan

 • "Türk Rivierasının İncisi"
 • "Tatil Metropolü Alanya"
 • "Güneşin Gülümsediği Yer"
 • "Dünya turizm cenneti Alanya"
 • "Bir Alanyamız var"[32]
 • "Alaaddin'in Şehri"

Coğrafya

Türk Riviera'sını gösteren haritada, doğudan batıya mavi çizgi ile vurgulanan yerlerde büyük yerleşim yerleri. Alanya, Antalya, Kemer, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Çeşme.

Antalya Körfezi'nde, Anadolu'nun güney sahili boyunca Pamfilya ovasına yerleşmiş, kuzeyinde Toros Dağları ve güneyinde Akdeniz bulunan, Türk Rivierası sınırları dahilinde, kıyı şeridi boyunca 70 kilometrelik alana sahip bir ilçedir.[33] Batıdan doğuya sahil şeridi boyunca Manavgat ilçesi, kuzeybatı kısımlarında dağlık bir araziye sahip Gündoğmuş ilçesi, kuzeyinde Hadim, doğusunda Taşkent ve Sarıveliler, güneydoğusunda ise Gazipaşa ilçeleriyle çevrilidir.[34] Manavagat, Side ve Selge gibi eski şehirlere ev sahipliği yapmaktadır.

Pamfilya ovası, denizin ve dağların arasında izole edilmiş, tipik Doğu Akdeniz kozalaklı-sklerofil-geniş yapraklı ormanlara sahiptir. Bu ormanlarda Lübnan sediri, yıl boyunca yapraklarını dökmeyen makiler, incir ağarçları ve karaçam yetişmektedir.[35] Antalya'nın doğusu ve Alanya'da dağlar genellikle başkalaşım kayaçlarından meydana gelmektedir. Bu oluşumla birlikte kayaların yüksekten alçağa hareket etmesi sonucu ilçe bölünmüştür. Böylece Mahmutlar, Sugözü ve Yumrudağ bölgeleri oluşmuştur. Benzer bir litojik hareketin şehrin altında da oluştuğu gözlemlenmiştir.[36] Boksit, alüminyum cevheri, ilçenin kuzeyinde sıkça görülür ve mayınlı olabilme ihtimali vardır.[37]

Bölgenin belirgin özelliklerinden birisi de kayalık özelliğe sahip yarımadanın doğu ve batı olarak bölünmüş olmasıdır. Limanı, ilçe merkezi ve Keykubat sahili isimlerini, I. Alaeddin Keykubad'ın buraya yerleşmesi sonucu almışlardır. Damlataş sahili adını, meşhur Damlataş Mağarası'ndan almıştır. Kleopatra sahili ise ilçenin batısındadır. Kleopatra Plajı adı muhtemelen bir efsaneye dayanmaktadır. Efsaneye göre, İmparator Marcus Antonius ve Kleopatra burada balayılarını geçirdikten sonra, İmparator şehri düğün hediyesi olarak Kleopatra'ya vermiştir.[38][39] Atatürk bulvarı şehrin ana caddesidir ve denize paralel uzanır. Caddenin güneyinde birçok turistik bölge bulunur. Kuzeyde ise dağlık alanlar uzanır. Çevre Yolu Caddesi ve diğer büyük caddeler, kuzeyden ilçe merkezini çevrelemektedir.

İklim

Alanya tipik bir Akdeniz iklimine sahiptir. Akdeniz havzası kışın çok fazla yağış getirir, yazları ise kışa oranla daha uzun, sıcak ve yağışsız geçer.[40] Bu durum, turizmde "güneş gülümsüyor" sloganına ilham kaynağı olmuştur.[41] Pek sık olmasa da kıyıya yakın bölgelerde sağanak yağış yıl içinde görülür.[42] Toros Dağları'nın denize yakın olması sise neden olur ve çoğu sabah gökkuşağı oluşur. Sıcak günlerde sıklıkla olmasa da dağların yüksek kesimlerine kar yağmaktadır. Alanya'da deniz suyunun yıllık ortalama sıcaklığı 21,4 °C (71 °F), Ağustos ayında ise 27,9 °C (82 °F)'dir.[43]

 Alanya iklimi 
Aylar Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıl
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) 16,8 17,3 20,5 23,0 24,5 30,6 38,4 39,0 37,7 33,8 28,5 20,0 27,51
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) 6,9 7,7 9,8 20,9 22,5 22,8 23,5 24,0 19,5 15,8 12,9 9,2 16,29
Ortalama yağış (mm) 226 173 107 64 36 8 3 5 10 81 170 224 1,105
Kaynak: Worldweather.org[44] Türkiye Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü (DMİ)[45]

Spor

Alanya ilçesini profesyonel liglerde, Süper Lig'de yer alan Alanyaspor futbol takımı, 3. Lig'de yer alan Alanya Kestelspor futbol takımı ve Kadınlar 3. Ligi'nde yer alan Alanya Demirspor kadın futbol takımlarının yanı sıra Türkiye Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde yer alan Alanya Belediyespor erkek voleybol takımı ile Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi'nde yer alan ALKÜ SK erkek hentbol takımı temsil etmektedir.

İlçenin en büyük spor tesisleri: 15.000 kişilik Bahçeşehir Okulları Stadyumu ve 1.600 kişilik Alanya Atatürk Spor Salonu'dur.

Kardeş şehirler

Galeri

Alanya Panoraması

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. "Alanya Kaymakamlığı sitesi". Erişim tarihi: 18 Ağustos 2020.
 2. "2019 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 14 Ekim 2020.
 3. Kültür Bakanlığı web sitesi, Alanya hakkında bilgi, Kızıl Kale ve Alanya Kalesi tarihçeleri. Erișim:4 Temmuz 2011
 4. Alanya Belediyesi resmi web sitesi, ulaşım tarihi 4 Temmuz 2011.
 5. "Alanya – Korekesion". Daily Life, Culture, and Ethnography of Antalya. Antalya Valiliği. 6 Şubat 2008. 24 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2011.
 6. http://www.alanya.tv/tr/AlanyaTarihi/AlaiyeAlanya/
 7. "ALTSO Alanya Ekonomik Rapor 2015 Sayfa 100" (PDF). Alanya Ticaret ve Sanayi Odası. 2016. 27 Ekim 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016.
 8. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kuruluş
 9. "Arşivlenmiş kopya". 8 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2016.
 10. "Rakamlarla Alanya". Alanya Belediyesi. 2014.
 11. "alanya Stratejik plan 2015-2019 sayfa 33". Alanya Belediyesi. 2015. Erişim tarihi: 20 Ocak 2020.
 12. "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 13. "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 14. "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 15. "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 16. "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 17. "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 18. "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 19. "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 20. "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 21. "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 22. "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 23. "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 24. "2012 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
 25. "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
 26. "2014 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
 27. "2015 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
 28. "2016 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 7 Mart 2017.
 29. "2017 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 20 Ocak 2020.
 30. "2018 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 20 Ocak 2020.
 31. "2019 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 14 Ekim 2020.
 32. "'BİR ALANYAMIZ VAR' LOGOSUNUN TANITIMI YAPILDI". http://www.alanya.bel.tr/Haber/4754/--BIR-ALANYAMIZ-VAR---LOGOSUNUN-TANITIMI-YAPILDI. 12 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2015. |website= dış bağlantı (yardım)
 33. "Rakamlarla Alanya". Alanya Chamber of Commerce. 2005. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2008. |iş= dış bağlantı (yardım)
 34. Akiş, Ayhan (2007). "Alanya'da Turizm ve Turizmin Alanya Ekonimisine Etkisi". Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 17. ss. 15-32. ISSN 1302-1796. 13 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2008.
 35. World Wildlife Fund (2001). "Terrestrial Ecoregions". National Geographic. 29 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2008.
 36. Koçkar, M. K. (Mart 2003). "Engineering geological investigations along the Ilıksu Tunnels, Alanya, southern Turkey". Engineering Geology. 68 (3-4). ss. 141-158. doi:10.1016/S0013-7952(02)00204-1. Erişim tarihi: 22 Şubat 2008.
 37. Temur, Sedat (1 Eylül 2006). "Geology and petrography of the Masatdagi diasporic bauxites, Alanya, Antalya, Turkey". Journal of Asian Earth Sciences. 27 (4). ss. 512-522. doi:10.1016/j.jseaes.2005.07.001. 8 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2008.
 38. "Kleopatra Beach". http://www.alanya.cc. 2007. 27 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2008. |iş= dış bağlantı (yardım)
 39. "Alanya / Alanya, Turkey". SunSearch Consulting Ltd. 2007. 15 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2008. |iş= dış bağlantı (yardım)
 40. "Historical Weather for Alanya, Antalya, Turkey". Weatherbase. 1 Ağustos 2010. 19 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2011.
 41. "Summer sun for southern beaches, eastern Anatolia remains icy". Today's Zaman. 9 Şubat 2008. Erişim tarihi: 10 Şubat 2008.
 42. "Waterspouts in Alanya". Istanbul Journal of Weather. Weather Underground. 19 Ekim 2006. 4 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2008. |eser= dış bağlantı (yardım)
 43. "Turkey Statistical Yearbook" (PDF). State Institute of Statistics. 2004. 17 Haziran 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2008.
 44. "Worldweather.org". 29 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Eylül 2011.
 45. "İstanbul Yıllık Toplam Yağış Verileri - Türkiye Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü (DMİ)". 8 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Eylül 2011.
 46. "Alanya′nın kardeş şehirleri". alanya.bel.tr. 4 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2020.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.