İlkel sosyalist birikim

İlkel sosyalist birikim veya sosyalist birikim, 1921-1928 yılları arasında uygulanan Yeni Ekonomi Politikası döneminin başlangıç yıllarında Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından ileri sürülen kavram.[1]

Hakkında

Bu görüşe göre; kapitalist ekonomilerin gelişiminde rol oynayan sermaye birikime sosyalizmin ilk dönemlerinde ihtiyaç vardır. Çünkü yeni kurulan sovyet ekonomisi daha gelişmemiştir. Doğada büyük ölçüde tarımsal ürünlerin yer alması nedeniyle yeni kurulan Sovyet devleti, ekonomiyi geliştirmek için hızla bu hammaddeleri biriktirmesi gerekmektedir. Sovyetler Birliği, bu dönemde sosyalizmi uygulamak için geçici olarak devlet kapitalizmi kurallarını uygulamış ve sanayileşme yoluna gitmiştir.[2][3]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Preobrazhensky’s Theory of Socialist Development (İngilizce), Erişim tarihi: 29 Aralık 2016.
  2. Preobrazhensky, E. A. From N.E.P. to Socialism - Publisher’s Introduction, (İngilizce) Erişim tarihi: 21 Ağustos 2016.
  3. Preobrazhensky, E. A. From N.E.P. to Socialism - Biographical Note, (İngilizce) Erişim tarihi: 21 Ağustos 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.