İkili iktidar

1917 yılı Şubat ayında Putilov Fabrikası işçileri tarafından yapılan bir gösteri
Geçici Hükûmet'in üyelerini gösteren bir afiş

İkili iktidar (Rusça: Двоевластие / Dvoyevlastiye), Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından 1917 yılında ortaya atılan, Rusya'daki Şubat Devrimi sonra ortaya çıkan Geçici Hükûmet ve Sovyet iktidarının bir arada olmasını tanımlayan terim.[1][2]

Hakkında

Lenin kendi özünde çelişkili gördüğü bu duruma bir an önce son verilmesi gerektiğini ve yönetimin, devlet iktidarının yeni bir formunun temeli olarak gördüğü Sovyet iktidarına verilmesi gerektiğini belirtmiştir.[3][4] Bu durum daha sonra Mao Zedong önderliğinde gerçekleşen Çin Devrimi'nde de bir strateji olarak uygulanmıştır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Cliff, T. Lenin: All power to the Soviets, (İngilizce) Pluto Press, 1985, vol. 2.
  2. İkili toplumsal iktidar, Erişim tarihi: 4 Haziran 2016.
  3. 1917 Şubat Devrimi: İkili İktidardan Proleter Devrimine Giden Yol, Özgürlük Dünyası, Evrensel Basım Yayın, 76. sayı, Erişim tarihi 4 Haziran 2016.
  4. Demokratik özerklik, Leninci "ikili iktidar" durumu mudur?, SoL (haber portalı), 10 Ağustos 2011, Erişim tarihi 4 Haziran 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.