Kamulaştırma

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir

Kamulaştırmada olası suistimaller

bir taşınmaz belli bir amaç için kamulaştırılıp daha sonraki süreçte özelleştirme durumunda, kanun hükmüne göre taşınmazın bir önceki sahibi taşınmazını mahkeme yolu ile geri isteme hakkı vardır.

Kamulaştırmada takas (trampa) işlemi

kamulaştırmada para bedeli yerine, hazineye ait başka taşınmazla takas işlemi

örneğin kamulaştırılacak bir arazi için resmi rayiç bedel 1 TL ama gerçek real sektör değeri 2 TL olduğu düşünülür ise kamulaştırma sürecinde fiyata itiraz edilmesiyle genelde %20 ye kadar fiyat artışı söz konusu olacağı ve gerçek piyasa değerini alamama durumu söz konusu olacağı için kamulaştırılan alana en yakın kamu arazisinden takas işlemi uygulanabilinir.

Trampa

Trampa, belli bir malın mülkiyetinin başkasına ait bir malın mülkiyetiyle değiştirilmesidir. Devlet, trampa yolu ile de mal sahibi olabilmektedir. Devlet kamu hizmetlerinin görülmesinde kullanılmayan malını gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait mallarla trampa edebileceği gibi çeşitli kamu idare ve kurumları arasında da böyle bir değişim olabilir. Trampa, mülkiyeti geçirme borcunu yükleyen akit türlerinden olup, bu yönüyle satım akdine benzemektedir. Çünkü, trampada akdin iki tarafına borç yüklemektedir. Tarafların yüklendiği borç, değiştirilen eşya menkul ise zilyetliğin teslimi, gayrimenkul ise tapu siciline tescil suretiyle mülkiyetinin devrini sağlamaktadır. Bu nedenledir ki Borçlar Kanununun 232. maddesinde "Satım hükümleri trampada da tatbik olunur. Şöyle ki, trampa edenlerden her biri, taahhüt ettiği şeye nazaran satıcı ve kendisine verilmesi taahhüt olan şeye göre alıcı hükümde tutulur" denilmektedir. Dolayısıyla trampada her iki taraf hem alıcı hem de satıcı durumundadır Trampa devletin pek seyrek olarak başvurduğu mal edinme yollarından biridir. Devlet bu yola mal edinirken aynı zamanda mal da yitirmektedir

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.