Yener Ünlüer

Yener Ünlüer (d. 9 Ağustos 1941, Erzurum), emekli validir.

1941 Erzurum doğumludur. İstanbul Erkek Lisesi'ni,1963 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. Mezuniyetinden sonra İstanbul maiyet memuru olarak mesleğe girmiş,sırası ile G.Osman Paşa kaymakam vekilliği, Taksim bucak müdürlüğü, İhsaniye, Yenipazar, Ayancık ve Pazar kaymakam vekilliklerinde bulundu. Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra atandığı Azdavay kaymakamlığından askerlik görevine gitti. Sırası ile Alaca, Datça, Arpaçay, Aralık, Susuz, Saray ve Yenişehir Kaymakamlıklarında, Niğde Vali yardımcılığında, İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu üyeliği ile APK kurulu daire başkanlığında bulundu.Daha sonra atandığı Bursa Vali yardımcılığından 16 Ocak 1991 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.7 Ağustos 1992 tarihinde yeni il olan Ardahan valiliği görevine başladı. Bu ilin kurucu valisidir. 24 Haziran 1994 tarihinden itibaren 6 yıl Merkez Valisi olarak görev yapan Yener Ünlüer kendi isteği ile 2000 yılında emekli olmuştur.

"Memurin Muhakemat Rejimimizin Özellikle Memurin Muhakemat Kanunu’nun Anayasa Karşısındaki Durumu" konulu çalışması vardır. Halen Datça'da yaşamaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.