Tasvir-i Hümayun Nişanı

Yüce Portre veya Tasvir-i Hümayun Nişanı, Osmanlı Sultanı II. Mahmud döneminde 1832 yılından itibaren verilmeye başlanan şeref nişanıdır. Nişan ilk olarak Sırp Prens Miloš Obrenović'e tevcih edildi.

Miloš Obrenović'in Tasvir-i Hümayun Nişanı ile yapılmış bir portresi

Nişan, Osmanlı hükümdarının bir portresi ile mücevher madalyon ile bezenmiştir. Böyle bir portreyı İslam dininin redetmesi nedeniyle sadece Gayrimüslimlere verildi. Bu nişanın tasarımının II. Mahmud devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan ıslahatlardan etkilendiğini göstermektedir.

Balkan hükümdarları, Osmanlı hükümdarına bağlılık ve sadakatlerini göstermek amacıyla nişanı soluna takarlardı. Ancak bağımsızlıklarından sonra bu nişanı takmadıkları görüldü.

1900 yılından itibaren verilmedi.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.