Maarif Nişanı

Maarif Nişanı, Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim, sanat ve bilim alanında çalışanları ödüllendirmek için V. Mehmed Reşad tarafından Temmuz 1910 tarihinde verilen bir irade ile oluşturulan şeref nişanıdır.

Maarif Nişanı

Nişan, beratıyla birlikte verilirdi. Üzerinde beyaz mineli bir ay, ayın içinde kırmızı mineli bir tuğra; ayın dışında yeşil mineli defne ve meşe dalları, ayın yukarıya gelen iki ucu arasında da beyaz mineli ve beş köşeli ufak bir yıldız vardır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfı birbirinden ayırmak için bu motiflerde küçük değişiklikler yapıldı. Nişanın her üç sınıfının tuğraları gümüş üzerine altın kaplamadır. Arka tarafında Darphane-i Âmire'nin damgası bulunmaktadır. Nişanın ön yüzünde V. Mehmed Reşad'ın tuğrası ile birlikte «ulûm, fünun ve sanayii nefise» yazısı yer almaktaydı.

Birinci sınıf, kenarları beyaz, ortası kırmızı bir kurdele ile boyuna; ikinci ve üçüncü sınıflar göğsün sol tarafına takılırdı. Beratı olmayanlar bu nişanı takamazdı. Kişilerin bu nişanı alabilmeleri için en az beş yıl mesleklerinde üstün başarı göstermeleri şarttı. Nizamnamenin 8. maddesine göre bu nişanın bir rütbesinden diğer rütbesine yükselenler, aldıkları rütbenin aşağısında bulunan nişanı geri verirlerdi. Görevinde uygunsuz hareketi görülen öğretmenin nişanı geri alınırdı.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.