Potasyum kromat

Potasyum kromat formülü K2CrO4 olan inorganik bir bileşiktir. Bu sarı katı madde kromat anyonunun potasyum tuzudur. Sodyum kromat endüstriyel öneme sahip iken potasyum kromat daha çok laboratuvarlarda kullanılır. Potasyum kromat, kanserojen sınıfında bir madde olup kategori 2 kapsamında değerlendirilmektedir.[1]

Potasyum kromat
Tanımlayıcılar
CAS numarası 7789-00-6
PubChem 24597
EC numarası 232-140-5
ChEBI 75249
RTECS numarası GB2940000
SMILES
InChI
ChemSpider 22999
Özellikler
Molekül formülü K2CrO4
Görünüm Sarı toz
Koku kokusuz
Yoğunluk 2.7320 gr/cm3
Erime noktası

968 °C

Kaynama noktası

1000 °C

Çözünürlük (su içinde) 62.9 gr/100 mL (20 °C)

75.1 gr/100 mL (80 °C)
79.2 gr/100 mL (100 °C)
Çözünürlük () Alkolde çözünmez
Tehlikeler
GHS piktogramları
GHS İşaret sözcüğü Tehlike
R-ibareleri R49, R46, R36/37/38, R43, R50/53
G-ibareleri S53, S45, S60, S61
H-ibareleri H315, H317, H319, H335, H340, H350, H400, H410
P-ibareleri P201, P202, P261, P264, P271, P272, P273, P280, P281, P302+352, P304+340, P305+351+338, P308+313, P312, P321, P332+313, P333+313, P362, P363, P391, P403+233, P405, P501
NFPA 704
0
3
1
Benzeyen bileşikler
Diğer anyonlar
Potasyum bikromat
Potasyum molibdat
Potasyum tungstat
Diğer katyonlar
Sodyum kromat
Kalsiyum kromat
Baryum kromat
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, Standart sıcaklık ve basınçtadır. (25 °C, 100 kPa)
Bilgi kutusu kaynakları

Üretimi ve reaksiyonları

Potasyum kromat, potasyum hidroksitin potasyum bikromatla reaksiyonu sonucu elde edilir.

K2Cr2O7 + 2 KOH → 2 K2CrO4 + H2O

Potasyum ve sodyum kromat çözeltileri benzer özellikleri gösterirler. Kurşun(II) nitratla reaksiyona girdiğinde, turuncu-sarı renkli kurşun(II) kromat çökeleğini verir.

K2CrO4 + Pb(NO3)2 → 2 KNO3 + PbCrO4

Kullanımı

Daha az pahalı sodyum tuzunun aksine, potasyum tuzu susuz tuzun gerekli olduğu laboratuvar çalışmalarında daha çok kullanılır.[2] Potasyum kromat organik sentezde bir yükseltgen maddesi olarak kullanılır. Potasyum kromat kalitatif inorganik analizde de, örneğin gümüş iyonu için kolorimetrik test olarak kullanılmaktadır.

Güvenlik

Potasyum kromat kanserojen ve kuvvetli bir yükseltgen maddedir.

Yararlanılan kaynaklar

  1. Potassium chromate information URL last accessed 15 March 2007
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.