R-ibareleri listesi

R-ibareleri (Risk İbareleri nin kısaltılmışı) Avrupa Birliği 67/548/EEC sayılı Direktifin Ek 3 de tanımlanmıştır: Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin özel risklerin niteliği. Liste 2001/59/EC sayılı Direktifle birleştirilmiş ve yayınlanmıştır[1] Diğer AB ülke dillerinde de çevirileri bulunabilir.

Bu risk ibareleri Avrupa da değil uluslararası da kullanılmakta olup tam bir uluslararası uyumu sağlamak için sürekli çaba gösterilmektedir.

Risk ibareleri

Not:Eksik R-numaraları silinmiş ya da diğer ibarelerin yerini almış ibareleri göstermektedir.

KodRisk İbaresinin Açık İfadesi
R1Kuru halde patlayıcıdır
R2Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski
R3Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski
R4Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur
R5Isıtma patlamaya neden olabilir
R6Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır
R7Yangına neden olabilir
R8Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir
R9Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır
R10Alevlenebilir
R11Kolay alevlenebilir
R12Çok kolay alevlenebilir
R14Su ile şiddetli reaksiyon verir
R15Su ile temas halinde kolay alevlenir gazlar çıkarır
R16Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir
R17Havada kendiliğinden alevlenir
R18Kullanımda alevlenen / patlayan hava - buhar karışımı oluşturabilir
R19Patlayıcı peroksitler oluşabilir
R20Solunması halinde sağlığa zararlıdır
R21Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R22Yutulması halinde sağlığa zararlıdır
R23Solunması halinde toksiktir
R24Cilt ile temasında toksiktir
R25Yutulması halinde toksiktir
R26Solunması halinde çok toksiktir
R27Cilt ile temasında çok toksiktir
R28Yutulması halinde çok toksiktir
R29Su ile temasında toksik gaz çıkarır
R30Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir
R31Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır
R32Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır
R33Toplam etkilerin tehlikesi
R34Yanıklara neden olur
R35Ciddi yanıklara neden olur
R36Gözleri tahriş eder
R37Solunum sistemini tahriş eder
R38Cildi tahriş eder
R39Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi
R40Kanserojen etki şüphesi – Yetersiz veri
R41Ciddi göz hasarları tehlikesi
R42Solunması halinde alerji yapabilir
R43Cilt ile temasında alerji yapabilir
R44Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski
R45Kanser yapabilir
R46Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir
R48Uzun süreli maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R49Solunması halinde kansere neden olabilir
R50Sudaki organizmalar için çok toksiktir
R51Sudaki organizmalar için toksiktir
R52Sudaki organizmalar için zararlıdır
R53Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R54Flora için toksiktir
R55Fauna için toksiktir
R56Topraktaki organizmalar için toksiktir
R57Arılar için toksiktir
R58Çevrede uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R59Ozon tabakası için tehlikelidir
R60Üremeyi olumsuz etkileyebilir
R61Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir
R62Üremeyi bozucu risk olasılığı
R63Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı
R64Emzirilen bebeklere zarar verebilir
R65Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
R66Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir
R67Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir
R68Tedavisi mümkün olmayan etki riski

Kombinasyonlar

Kombinasyon KoduRisk İbaresinin Açık İfadesi
R14/15Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon
R15/29Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır
R14/15/29Su ile toksik ve kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon
R20/21Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R20/22Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R20/21/22Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R21/22Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R23/24Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir
R23/25Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir
R23/24/25Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir
R24/25Cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir
R26/27Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir
R26/28Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksiktir
R26/27/28Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir
R27/28Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir
R36/37Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir
R36/38Gözleri ve cildi tahriş edicidir
R36/37/38Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
R37/38Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
R39/23Toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/24Toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/25Toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/23/24Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/23/25Toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/24/25Toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/23/24/25Toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/26Çok toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/27Çok toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/28Çok toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/26/27Çok toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/26/28Çok toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/27/28Çok toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/26/27/28Çok toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R42/43Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir
R45/46Kanser ve kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir
R48/20Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/21Zararlı: Cilt ile uzun süreli temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/22Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/20/21Zararlı: Uzun süre solunması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/20/22Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/21/22Zararlı: Uzun süreli yutulması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/20/21/22Zararlı: Uzun süreli yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/23Toksik: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/24Toksik: Uzun süre cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/25Toksik: Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/23/24Toksik: Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/23/25Toksik: Uzun süre yutulması ve solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/24/25Toksik: Uzun süre yutulması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/23/24/25Toksik: Uzun süre yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R50/53Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R51/53Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R52/53Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R68/20Zararlı : Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/21Zararlı : Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/22Zararlı : Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/20/21Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmaya etki riski
R68/20/22Zararlı : Yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/21/22Zararlı : Yutulduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/20/21/22Zararlı : Cilt ile temasında solunduğunda ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski

Kullanım dışı kalan R-ibareleri

  • R13: Kolay alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz.
  • R47: Doğum kusurlarına neden olabilir.

Ayrıca bakınız

  • S-ibareleri listesi
  • Malzeme güvenlik bilgi formu
  • Risk ve Güvenlik İfadeleri
  • Şablon:R-ibareleri
  • Kategori:R-ibare şablonları

Yararlanılan kaynaklar

  1. "EUR-Lex - 32001L0059 - EN". europa.eu. 2 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2016.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.