Kayınpeder

Kayınpeder, kayınbaba veya kaynata; bir erkeğe göre karısının, bir kadına göre kocasının yani evli çiftlerin eşlerinin babası için kullandığı sözcüktür. Karşılıklı olma durumunda baba olarak hitap edilir. Genellikle kayınpederden 3. bir kişi olarak bahsedildiğinde öz baba ile karıştırılmamak için bu şekilde kullanılır.

Sözcük; kökeni Moğolca evlilik yoluyla hısım anlamına gelen kadum [1] veya Arapça yerine geçme anlamı taşıyan kaim sözcüğünden gelen kayın ile Farsça baba anlamına gelen peder sözcüğünün kaynaşmasından meydana gelmektedir. Peder yerine baba ve ata sözcükleri de kullanılabilmektedir.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Nişanyan Sözlük. Erişim: 28 Ocak 2017.
  2. TDK
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.