Kayınvalide

Kayınvalide, kaynana veya hanımanne; bir erkeğe göre karısının, bir kadına göre kocasının yani evli çiftlerin eşlerinin annesi için kullandığı sözcüktür. Karşılıklı olma durumunda anne olarak hitap edilir. Genellikle kaynanadan 3. bir kişi olarak bahsedildiğinde öz anne ile karıştırılmamak için bu şekilde kullanılır.

Sözcük; kökeni Moğolca evlilik yoluyla hısım anlamına gelen kadum [1] veya Arapça yerine geçme anlamı taşıyan kaim sözcüğünden gelen kayın ile Arapça anne anlamına gelen valide sözcüğünün kaynaşmasından meydana gelmektedir. Valide yerine ana sözcüğü de kullanılabilmektedir.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Nişanyan Sözlük. Erişim: 28 Ocak 2017.
  2. TDK
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.