Güvenlik Komitesi (İngiltere)

Güvenlik Komitesi, kral I. Charles'a karşı yapılan İngiliz İç Savaşı sırasında Parlamento yanlıları tarafından ilk olarak 1642 yılında oluşturulan kurumdur. Fetret Devri olarak tanımlanan dönem boyunca birçok kez bu kuruma başvurulmuştur. Monarşinin restorasyonu ile beraber lağvedilmiştir.

1642-44

İlk Güvenlik Komitesi 15 Parlamento üyesi vekilden oluşmuştur. 1644 yılına kadar sürmüştür. Bu yıl Parlamento ve İskoç müttefikleri arasında yapılan anlaşma gereğince yerini İki Krallık Komitesi'ne bırakmıştır.

1647

Avam Kamarasındaki Presbiteryenler Londra üzerine yürüyen Yeni Ordu birliklerine karşı kentin ve parlamentonun savunulması için yeni bir komite meydana getirmişlerdir. Ancak Londra halkının kendilerini desteklemediğini gören Presbiteryenler komiteyi dağıtıp, şehri terk etmişlerdir.

1659

1659 yılında iki farklı Güvenlik Komitesi mevcuttur. İlki Rump Parlamentosu'ndan alınan yetkiyle 7 Mayıs günü Oliver Cromwell'in ölümünün ardından Lord Protector olarak iktidara gelen oğlu Richard Cromwell'ın yönetim organı olan Devlet Konseyinin yerine kurulmuştur. İlk başta yedi üyeli olan komiteye daha sonra dört ek yapılmıştır. Geçici olarak kurulmuş ve iki hafta sonra 19 Mayıs günü yeni Devlet Konseyinin oluşturulmasıyla birlikte lağvedilmiştir.

Son Güvenlik Komitesi 26 Ekim 1659 günü Yeni Ordu yüksek komuta heyeti tarafından Restorasyon'dan hemen önce kurulmuş ve iktidarın monarşiye geçmesinin ardından lağvedilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.