Killing No Murder

Killing No Murder (Türkçesi: Öldürmek cinayet sayılmaz) 1657 yılında İngiltere'de Fetret Devri sırasındaki Protektora dönemi içinde basılmış bir broşürdür. Yazarı belirsiz olan broşürde o dönemde iktidarda olan Oliver Cromwell'in öldürülmesi çağrısı yapılmaktaydı.

İçerik

Broşür aşağıda belirtilen şekilde başlar. 16 sayfa olan metinde yazar olarak William Allen adı zikredilmiştir. Bu ismin takma olduğu neredeyse kesinleşmiştir. Doğrudan Oliver Cromwell'e yazılmış bir giriş bölümünden sonra esas metin yer alır. Metnin sonunda Mesleklerini hatırlayan ve dürüst olabilen asker ve subaylara diye başlayan bir bölüm ve ek kısmı vardır.

Broşürün ilk kısmında hayatının sonuna yaklaşmış olan Cromwell'e ölmesi önerilmekte, bu sayede ülkede kurulan baskı rejiminin kaldırılabileceği savunulmaktadır. Cromwell hayattayken dini özgürlük, Parlamenter demokrasi, adalet gibi kurumların halkın olamadığı, ancak onun ölümüyle halkın bunlara kavuşacağı iddia edilmektedir.

Killing, no Murder:

WITH SOME
ADDITIONS
Briefly Discourst
In Three QUESTIONS;
Fit for Publick View; To deter and
prevent Single Persons, and Councils.
from Usurping
Supream Power

By WILLIAM ALLEN.

London Printed MDCLIX

Eserin ilk sayfasından

Olası yazarlar

Broşürü ayrı ayrı veya bir tür görev paylaşımıyla yazmış olabilecek üç kişi bulunmaktadır. Albay Silius Titus, Edward Sexby ve William Allen.

Silius Titus

Asker kimliğinin yanı sıra aynı zamanda siyasetçi de olan Titus metnin yazarı olduğunu iddia etmiştir. Metindeki alaycı dil onun tarzına benzemektedir. Metinle ilgili açıklama yapmadan önce de eser ona atfedilmiştir. Monarşinin restorasyonundan sonra II. Charles tarafından eseri yazdığı için ödüllendirilmiştir.[1]

Edward Sexby

Sexby, Miles Sindercomb tarafından başarılamayan suikast planını gerçekleştirmek için ülkeye dönmüştür. Cromwell'e düzenlemeye çalıştığı suikast başarısız olunca Amsterdam'a kaçmaya çalışırken yakalanır. Londra Kulesine hapsedilir. Burada aklını yitirir ve bir yıl sonra 1658 içinde ölür. Ölmeden önce Sir John Barkstead tarafından metni yazdığına dair itiraf alınması için işkenceye maruz kalır.

William Allen

Metnin altındaki ismin mahlas olması büyük ihtimalken, diğer bir teoriye göre Yeni Ordu askerlerinden William Allen adlı kişi Edward Sexby ve Thomas Sheppard'dan etkilenerek metni kaleme almıştır. Metnin basılmasından önce de hayatını kaybettiğinden dolayı muhtemel diğer yazarlar tarafından onun ismi zikredilmiştir.

Etkileri

Metin gündelik hayatı etkilemesinden daha çok o dönem siyasi atmosferi tanımlaması açısından önemlidir. İktidarının sonuna yaklaşmış olan Cromwell'in bu metin üzerine suikast korkusuyla sürekli olarak kaldığı yeri değiştirdiği iddia edilir.

Kaynakça

  1. Gentleman of the Bedchamber ilan edilmiştir. Bu önemli unvan kralın yatak odasına ve günlük hayatını geçirdiği kısımlara teklifsizce girebilen nadir kişilere verilirdi.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.