Güney Kore'de siyaset

Güney Kore'de siyaset, çok partili başkanlık sistemine sahip bir cumhuriyet çerçevesinde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanı devletin ve hükûmetin başıdır. Yürütme erki hükûmet tarafından yerine getirilmekte olup yasama erki ise hem hükûmet hem de Ulusal Meclis tarafından yerine getirilir. Yargı ise yürütme ve yasama organından bağımsızdır ve bir Yüksek Mahkeme'den, temyiz mahkemelerinden ve bir Anayasa Mahkemesi'nden oluşur. 1948'den beri, anayasa beş kez değiştirildi ve her biri yeni bir cumhuriyeti oluşturdu. Günümüz Altıncı Cumhuriyet, 1987'de yapılan son önemli anayasa değişikliği ile başladı.

Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
Güney Kore
devlet yapısı
Anayasa

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.