Korece isimler

Korece isimler, Asya'daki birçok ülkedeki gibi Korece isimlerde soyadları en başa gelmektedir ve bu durumda isim soyadından daha sonra gelmektedir.

En popüler ve en fazla kullanımda olan Korece soyadlar.
  Kim, Gim, Ghim
  Lee, Yi, Rhee, Yie
  Park, Pak
  Choi, Choe
  Jung, Jeong, Chung, Cheong

Soyadlar

Bakınız:Güney Kore'deki soyadlar listesi

Soyadlar adın başında yer alırlar. Günümüzde yaklaşık farklı 250 soyad kullanılmaktadır. En popüler soyadlar Kim, Lee, Park, Choi, Ha, Joung

İsimler

Korece isimler normalde iki heceden oluşur. Soyadından hemen sonra gelir (Örneğin; Park "Sang Hyeon"). Aslında iki heceli adlar çoğunlukta olsa da altı tane tek heceli isim vardır. Ve bunlar da sadece Gun, Kwang, Seong, Hyuk, Hyun ve Hoon'dan ibarettir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.