Kore mitolojisi

Kore mitolojisi, Kore Yarımadası'na ait ulusal efsaneler ve halk masallarının tamamına verilen ad. Kökeni Kore şamanizmi, Budizm, Çin mitleri, Konfüçyüs ve Taocu efsanelere dayanır. Bu efsaneler çeşitli bölgelere göre önemli ölçüde değişkenlik gösterebilmektedir.

Kore mitolojisine ait bir yağlı boya figürü

Kore şamanizmi Kore mitolojisine en önemli etkiyi yaratan dini düşüncedir.[1] Kore şamanizminde animizm, Kore halkının ana öğesi olarak dini hayatın içinde yer almıştır. Dağlar, hayvanlar inancç kaynakları arasında görülür.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Chang Soo-kyung, Kim Tae-kon Korean Shamanism, Muism, 1998
  2. Kim, Duk-Whang, A history of religions in Korea, 1988
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.