Başayaş, Ayaş

Tarihçe

Ayaş (Ayas /Ayaz) Öz Türkçe bir isimdir. "Parlak aydınlık gece" demektir. Ayaş bir Türkmen oymağı adı olup, Oğuz Türkleri'nin Bozok Kolu, Gün Han Oğulları, Bayat Boyu, Barak obasına bağlı bir oymaktır.

1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya giren Türklerin bir kolu olan Süleyman Bey komutasındaki Selçuklu Ordusu 1073 yılında, Doğu ile Batı ülkelerinin çeşitli merkezlerini birine bağlayan yol üzerindeki 5 büyük piskoposluk merkezinden biri olan Mnizos'u fethederek, buraya Ayas Oymağını yerleştirmiştir.

Eski Başayaş Köyü, Ayaş'ın 5 km. doğusunda yer almaktaydı. Köyün yeni yerleşim yeri 1958-1959 yıllarında dönemin muhtarları tarafından fikir olarak gündeme getirilmiş 1990 yılına geçen süre içerisinde hizmet veren muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından bu fikre bazen sahip çıkılmış bazen de yer konusunda anlaşmazlık sağlanamadığı için sürüncemede bırakılmıştır.

Ancak 1990 yıllarında şu anki yeri olan Çiv Çir mevkiine, talepler doğrultusunda Köy hizmetlerinin istimlak çalışması ve parselleme işlemleri tamamlanarak 163 parsel hak sahiplerine dağıtılmış 2008 yılına kadar bu parsellerden yaklaşık 70 tanesine (İnşaatlar dahil) ev yapılmıştır. Ayrıca sağlık ocağı okul park alanları parsel olarak ayrılmıştır.

23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2’nci maddesi gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarını belirleyen 50 km yarıçap içinde kaldığından köy tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşmüştür.

Coğrafya

Ankara iline 50 km, Ayaş ilçesine 6 km uzaklıktadır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.