İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS), Avrupa'da 1970'lerde başlayan bir coğrafi kodlama sistemidir. Bu bölgesel birimlerin asıl amacı, bölgesel tabanlı olacak şekilde istatistikleri toplamak, sosyo-ekonomik analizler yapmak ve topluma yönelik bölgesel politikaların çerçevesini oluşturmaktır [1]. İngilizcede "Nomenclature of Territorial Units for Statistics", yani kısatlması NTUS olan isimlendirme, Avrupa'da genellikle Fransızca olan adının ("Nomenclature d'Unités Territoriales Statistiques) kısaltmasıyla (NUTS) anılır.

İBBS üç dereceye kadar idari bölgeleri tanımlamaktadır.

İngilizcede "Local Administrative Units", ya da LAU olan bu birimlerin isimlendirmeleri belediye, beldelere ve hatta köylere kadar inebilmekte[2] ve Türkçede "Yerel İdare Birimleri" olarak tanımlanmaktadır. Çoğu ülke her idari dereceyi içermediği gibi, ülkenin büyüklüğüne göre dereceler de değişebilmektedir. Mesela Lüksemburg'daki durumu en uç nokta olarak örnek gösterebiliriz. Bu küçük ülkenin İBBS’si yok ama sadece YİB’lerden oluşuyor. Bu durumda İBBS’nin her 3 derecesi aslında bütün ülkeye tekabül etmektedir.

AB-Türkiye üyelik müzakerleri sürecinde 35 başlıktan oluşan müktesebat başlıklarının 18.si olan 'istatistik' faslı uyumlu hale getirilmesi amacıyla 22 Eylül 2002 günü Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından Türkiye için üç ayrı düzeyde bir bölge sınıflandırılması oluşturulmuştur [3][4].

Kaynakça

  1. "Türkiye'deki İstatistiksel Bölge Birimleri". 11 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Nisan 2015.
  2. "İBBS sisteminin bütün AB içindeki standardizasyon tablosu". 13 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Nisan 2015.
  3. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
  4. .Resmi Gazete'de yayınlanmış karar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.