Avrupa Birliği müktesebatı

Avrupa Birliği Müktesebatı (acquis communautaire), temel Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir.[1]

Avrupa Birliği

Bu makale serisinin bir parçasıdır:
Avrupa Birliği siyaseti

Dış ilişkiler, güvenlik ve adalet, serbest dolaşım, gümrük birliği, çevre koruması, eğitim ve araştırma vs. tüm konular AB Müktesebatı içinde yer alan konulardır.

Fasıllar

AB tarafından genişleme müzakereleri için hazırlanmış olan “AT Müktesebatı Analitik Çerçevesi” aşağıda yer almaktadır. Söz konusu müktesebat, AB’nin kendi içindeki müktesebatın (kazanım) benzeridir ve özellikle genişleme sürecinde katılım müzakereleri yapılacak olan aday ülkeler için hazırlanmıştır.

 1. Malların Serbest Dolaşımı
 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
 5. Kamu Alımları
 6. Şirketler Hukuku
 7. Fikri Mülkiyet Hukuku
 8. Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku
 9. Mali Hizmetler
 10. Bilgi Toplumu ve Medya
 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
 12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
 13. Balıkçılık
 14. Taşımacılık Politikası
 15. Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası
 16. Vergilendirme
 17. Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliği
 18. İstatistik
 19. Sosyal Politika ve İstihdam
 20. İşletme ve Sanayi Politikası
 21. Trans-Avrupa Ağları
 22. Bölgesel politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 23. Yargı ve Temel Haklar
 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 25. Bilim ve Araştırma
 26. Eğitim ve Kültür
 27. Çevre ve İklim Değişikliği
 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 29. Gümrük birliği
 30. Dış İlişkiler
 31. Dış, Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası
 32. Mali Kontrol
 33. Mali ve Bütçesel Hükümler
 34. Kurumlar
 35. Diğerler Konular


Dış bağlantılar

Kaynakça

 1. Rudolf, Uwe Jens; Berg, Warren G. (2010). Historical Dictionary of Malta. Scarecrow Press. s. 22. ISBN 9780810873902.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.