İlteriş Kağan

İlteriş Kağan (Eski Türkçe: , İlteriş (birleştiren[1]) Kağan, 頡跌利施可汗/颉跌利施可汗, soyadı ve ad: Ashina Kutluk, 阿史那骨篤祿/阿史那骨笃禄, āshǐnà gǔdǔlù, a-shih-na ku-tu-lu), İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu. Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babasıdır. M.S. 681-693 yılları arasında hakanlık yapmıştır.

İlteriş Kutluk Kağan
Eski Türkçe:
Çince: 頡跌利施可汗/颉跌利施可汗
İkinci Göktürk Kağanlığı'nın I. kağanı
Eski Türkçe: (İlteriş)
Hüküm süresi 682 – 691
Sonra gelen Kapgan Kağan
Eş(leri) İlbilge Hatun
Çocukları Bilge Tigin
Kül Tigin
Hanedan Aşina
Babası İtmiş Bey
Ölüm 691
Dini Tengricilik

680 yılında Aşina soyundan gelen Kutluk, akıl hocası Bilge Tonyukuk ile birlikte Çin'e isyan etti. M.S. 681 yılında "On yedi arkadaşı" ile birlikte Göktürk Kağanlığı'nı yeniden kurmak için teşebbüse geçti. Kutluk az zamanda, Ötüken başkent olmak üzere, Kağanlığı örgütledi. İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı adıyla anılan bu devlete kurucusuna nispetle Kutluk Devleti de denildi.

Çin hâkimiyetine girerek istiklâlini kaybetmiş olan, Çinlilerin egemenliğindeki Türkleri M.S. 682 yılında tekrar birleştirerek tek bayrak altında topladığı için kendisine "İlteriş" adı verilmiştir.

Kardeşi Kapganşad ilan etti ve Veziri Tonyukuk'u diplomasi ve ordu işlerinin başına geçirdi.

682 yılından sonra, on yıl içinde, on yedisi Çin'e olmak üzere kırk yedi sefer tertip eden İlteriş Kutlug Kağan, yirmisine bizzât katıldı. Hepsinde başarılı olup, hiç yenilmediği rivayet edilir.

Ölünce yerine kardeşi Kapgan Kağan geçmiştir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.