Teamül hukuku

Teamül hukuku, bir yerde, grupta, kültürde eskiden beri yapılagelen şeyler, alışılagelmiş şeyler, öteden beri olagelen davranışlar, tutumlar bütünüdür. Osmanlıdan beri gelen, günümüzde bağlayıcı unsuru olmayan, adet hukuk'u denebilir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.