Ticaret hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler.

Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır (2011'da 6102 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelık, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindendir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır.

Ticaret hukukunun kapsamına giren diğer hukuk dalları

  1. Ticari İşletme Hukuku
  2. Şirketler Hukuku
  3. Kıymetli Evrak Hukuku
  4. Taşıma Hukuku
  5. Deniz Ticareti Hukuku
  6. Sigorta Hukuku
  7. Rekabet Hukuku
  8. Fikri Mülkiyet Hukuku
  9. Sermaye Piyasası Hukuku
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/16/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.