Sündiken Dağları

Sündiken Dağları
Yükseklik 1.818 m (5.964 ft 7 in) Kızıl Tepe
Konum
Sündiken Dağları
Konum Eskişehir, Türkiye
Koordinatlar Enlem: 39° 42′ 0″ Kuzey Boylam: 44° 17′ 0″ Doğu
Jeoloji
Tür Orojenez Kıvrım

Sündiken Dağları, Eskişehir il sınırlarında bulunan sıra dağlardır. Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinin sınırını oluşturur[1].

Güneyinde Eskişehir Ovası, kuzeyinde Sakarya Nehri bulunur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dağların uzunluğu 70 km, kuzey-güney genişliği 30 km'dir. Kapladığı alan yaklaşık 210.000 hektardır (2.100 km²). Kuzeyde Sakarya Nehri kıyılarında 300 m rakımdan başlayan dağlık kütle, 1500–1800 m yüksekliklere ulaşır, güneyde dik yamaçlarla Eskişehir Ovası'na 800 m'ye iner[2]. Eskişehir il topraklarının %17'sini oluşturur.

Dağ kuşağının üzerinde pek çok yüksek tepe bulunur[2]: Kızıl Tepe 1818 m, Sündiken Tepesi 1769 m, Kartal Tepe 1754 m, Ayı Tepesi 1699 m, Karameşelik Tepe 1695 m, Karakütük Tepesi 1600 m, Yalıkıran Tepe 1585 m.

Sündiken Dağları İç Anadolu, Marmara, ve Ege bölgeleri arasında zoocoğrafya bakımından geçiş bölgesidir[3].

Sündiken Dağları genel olarak birinci zaman arazilerinden oluşur. Kenarları Neojen yaşlı tortul tabakalarla çevrilidir. Bir aşınma ve taşınma alanı olan dağların üzerinde faklı basamaklar halinde peneplenler seçilir. Basamaklı peneplenlerin bulunması ve eğim açısından bozulmuş olmaları dağın yakın zamanlarda yükseldiğini ifade eder[4]. Ana kütle Paleozoik zamanlı metamorfik şistler ve mermerleşmiş kalkerden oluşur. Dağlık arazinin 146.364 hektarı orman ile kaplıdır. Ormanların; %33,35'i karaçam, %21,3'ü meşe türleri, %13,1'i kızılçam, %12,6'sı karışık (geniş yapraklı+ibreli ağaç), %12,3'ü ardıç, %5,2's, ibreli karışık, %2,1'i sarıçamdır.

Sündiken Dağları, güneyden karasal iklim, kuzeydan Karadeniz Ardı iklimi etkisindedir. Karadeniz üzerinden gelen hava kütleleri, Köroğlu Dağları, Bolu Dağı ve Akçakoca Dağlarında nemini bıraktığından ikimde karasallık hissedilir derecededir[5]

Kaynakça

  1. [geography.humanity.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/277/2016/03/COG444_7.pdf "Sınırları"]. BATI KARADENİZ BÖLGESİ. geography.humanity.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/277/2016/03/COG444_7.pdf. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2016.
  2. 1 2 KANTARCI, M.D; ÇETİN, M.; MUSAOĞLU, N. "SÜNDİKEN DAĞLIK KÜTLESİ". SÜNDİKEN DAĞLIK KÜTLESİNDE YER ÖLÇMELERİ İLE UYDU VERİLERİNDEN YÜKSELTİ VE BAKIYA BAĞLI OLARAK YÜZEY SICAKLIĞI DEĞİŞİMİNİ BELİRLENMESİ. dogankantarci.com. http://www.dogankantarci.com/wp-content/uploads/2014/06/2007-5.-S%C3%BCndiken-Da%C4%9Flar%C4%B1nda-s%C4%B1cakl%C4%B1k-de%C4%9Fi%C5%9Fimi.pdf. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2016.
  3. BİLGİN, Seda; ÖZGÜL, Okan; KOÇ, Hasan (06/2015). "Giriş". Türkiye için beş yeni kayıt ile Sündiken Dağları (Eskişehir) Limoniidae (Diptera) faunasına katkılar. Türkiye Entomoloji Bülteni. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/entoteb/article/viewFile/5000090666/5000102126. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2016.
  4. İZBIRAK, Dr. Reşat. "ESKİŞEHİR'LE ÇİFTELER ÇEVRESİNDE BİR COĞRAFYA GEZİSİ". ankara.edu.tr. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1060/12794.pdf. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2016.
  5. KANTARCI, Prof.Dr. Doğan ve ark.. "GİRİŞ". SÜNDİKEN DAĞLARINDAKİ (ESKİŞEHİR) SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) KUŞAĞINDA YETİŞME ORTAMI BİRİMLERİNİN BELİRLENMESİ. http://ekoloji.ogm.gov.tr/Yayinlar/Teknik%20B%C3%BClten/S%C3%BCndiken%20Da%C4%9Flar%C4%B1ndaki%20%28Eski%C5%9Fehir%29%20Sar%C4%B1%C3%A7am%20Ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1nda%20Yeti%C5%9Fme%20Ortam%C4%B1%20Birimlerinin%20Belirlenmesi.pdf. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.