Dağ türleri

Dağlar genel olarak, 3 türdedir :

Kıvrım Dağları

Okyanus tabanlarında biriken tortul tabakalarının birbirine doğru hareket eden levhaları arasında kalarak sıkışması sonucunda kıvrılma ve yükselmeler olur. İşte kıvrım dağları, bu şekilde oluşur. Kıvrılma ile yükselen yere antiklinal, çukurlaşan yere de senklinal denir.

Dünya üzerindeki başlıca kıvrım dağları Alp-Himalaya kıvrımları ve Amerika kıtasının batısındaki Kayalık ve And dağlarıdır.

Kırık Dağlar

Kıvrılma özelliği taşımayan sert tabakalar, kırılır. Bu kırılma yerlerine fay hattı (kırık hattı) denir. Fay hattı boyunca yükselen yerlere horst, çöken yerlere ise graben denir.

Dünyanın en uzun graben çukurluğu Doğu Afrika’da Mozambik sınırlarından başlar, Türkiye'de Hatay çukurluğuna kadar uzanır (5000 km). Buraya Rift Vadisi denir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.