Mısır Memlûk sultanları listesi

Mısır Memlûk sultanları listesi, Bahri Hanedanı ve Burci Hanedanı başta olmak üzere Mısır Memlûk hanedanlarının sultanlar listesidir.

Bahri Hanedanı (1250 - 1390)

Liste

No. İsim Tam isim Saltanatın başı Saltanat sonu Saltanat sonu nedeni
1 Şecer-üd-Dürrİsmeteddin Umm-Halil Şecer-üd-Dürr 1250 1250 Evlenme
2 Aybegİzzeddin Aybeg1250 1257 Öldürülme
3 Mansur AliMansur Nureddin Ali 1257 1259 Tahttan indirme
4 Kutuz Muzafer Seyfeddin Kutuz 1259 1260 Öldürülme
5 I. BaybarsZahir Rukneddin Baybars Bundukdari 1260 1277 Ölüm
6 Bereke Said Nasıreddin Bereke 1277 1279Tahttan feragat
7 Sülemiş Adil Bedreddin Sülemiş 12791279Tahttan indirme
8 Kalavun Mansur Seyfeddin Kalavun 1279 1290Ölüm
9 El-Eşref Halil Eşref Salaheddin Halil 1290 1293Öldürülme
10
İlk kez
Nasır Muhammed bin Kalavun Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun 1293 1294Tahttan indirme
11 Adil Kitbuga Adil Zeyneddin Kitbuga 1294 1296Kaçma
12 Laçin Mansur Hüsameddin Laçın1296 1299 Öldürülme
10
İkinci kez
Nasır Muhammed bin KalavunNasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun 1299 1309 Tahttan feragat
13 II. Baybars Muzaffer Rukneddin Baybars Çeşnikar 1309 1310İdam
10
Üçüncü kez
Nasır Muhammed bin Kalavun Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun 1310 1341Ölüm
14 Ebu Bekir Seyfüddin Ebu Bekir 13411341Tahttan indirme
15 Alâaddin Küçük Alâaddin Küçük1341 1342Tahttan indirme
16 Şihabüddin AhmedŞihabüddin Ahmed 13421342Tahttan indirme
17 İmadeddin İsmail Salih İmadeddin Ebu İsmail 1342 1345Ölüm
18 Seyfeddin Şaban Kamil Seyfeddin Şaban 1345 1346Öldürülme
19 Seyfeddin Hacı Muzaffer Seyfeddin Hacı 1346 1347Öldürülme
20
İlk kez
Ebu Maali HasanNasır Bedreddin Ebu Ma'ali Hasan 1347 1351 Tahttan indirme
21 Salih Selahaddin Salih Selahaddin Bin Muhammed 1351 1354Tutuklama
20
İkinci kez
Ebu Maali Hasan Nasır Bedreddin Ebu Ma'ali Hasan 1354 1361Kayıp, olasılıkla öldürülme
22 Selahaddin Muhammed Mansur Selahaddin Muhammed Bin Hacı 1361 1363Delilik nedeniyle
tahttan indirme
23 Zeyneddin Şaban Eşref Zeyneddin Şaban1363 1377Vebadan ölüm
24 Alaeddîn AliEl-Mansur Alaeddîn Ali Ebu al-Ma'ali1377 1381 İdam
25
İlk kez
Zeyneddin Hacı Salih Salah Zeyneddin Hacı 1381 1382Tahttan indirme
25
İkinci kez
Zeyneddin Hacı Salih Salah Zeyneddin Hacı 1389 1390Feragat etme

Soyağacı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salih
Eyyubi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şecer-üd-Dürr
1.(1250)
 
Aybeg
2.(1250-57)
 
 
 
 
 
I. Baybars
5.(1260-77)
 
Kalavun
8.(1279-90)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali
3.(1257-59)
 
Kutuz
4.(1259-60)
 
Bereke
6.(1277-79)
 
Sülemiş
7.(1279)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halil
9.(1290-93)
 
Nasır Muhammed
10.(1293- 1294),(1299-1309),(1310-1341)
 
Kitbuga
11.(1294-96)
 
Laçin
12.(1296-99)
 
Baybars
Çeşnikar

[13.(1309-10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seyfüddin
Ebu Bekir

14.(1341)
 
Alâaddin
Küçük

15.(1341-42)
 
Şihabüddin
Ahmed

16.(1342)
 
İmadeddin
İsmail

17.(1342-45)
 
Seyfeddin
Şaban

18.(1345-46)
 
Seyfeddin
Hacı

19.(1346-47)
 
Ebu Maali
Hasan

20.(1347-1351),(1354-1361)
 
Salih
Selahaddin

21.(1351-54)
 
Hüseyin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selahaddin
Muhammed

22.(1361-63)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeyneddin
Şaban

23.(1363-77)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alaeddin
Ali

24.(1377-81)
 
Zeyneddin
Hacı

25.(1381-1382),(1389-1390)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burji Hanedanı (1382 - 1517)

Liste

No. İsim Tam isim Saltanatın başı Saltanat sonu Saltanat sonu nedeni
1
İlk kez
BerkukZahir Seyfeddin Berkuk 1382 1389Tahttan indirme
1
İkinci kez
Berkuk Zahir Seyfeddin Berkuk 1390 1399 Ölüm
2
İlk kez
Farac Farac Bin Berkuk 1399 1405 Kaçtı
3Mansur Abdülaziz Mansur Abdulaziz Bin Berkuk 14051405Hapiste öldü
2
İkinci kez
Farac Farac Bin Berkuk 1405 1412Tahttan indirildi
Öldürüldü
4
Mustain (Abbasi-Memlük)
Müsta'in Müsta'in Billah Ebu Fadil Abbasi; 1412 1412 Tahttan indirme
5 Muavyed Şeyh Muavyed Bin Nasr Şeyh Mahmudi; 1412 1421Ölüm
6 Muzaffer Ahmed Muzaffer Ebu Sadat Ahmad 1421 1421Tahttan indirme
7 Seyfeddin TatarZahir Seyfeddin Tatar 1421 1421 Ölüm
8 Salih MuhammedSalih Nasireddin Muhammad 14211421Tahttan indirme
9 Barsbay Eşref Seyfeddin Barsbay 1422 1438Ölüm
10 Aziz Yusuf Aziz Cemaleddin Yusuf 14381438Tahttan indirme
11 Zahir ÇakmakZahir Seyfeddin Çakmak 1438 1453 Tahttan indirme
12 Fahreddin Osman Fahreddin Osman 14531453Tahttan indirme
13 İnalEşref Seyfeddin İnal el-Alay 1453 1461Hastalik nedeniyle feragat
14 Muavyed AhmedMuayed Şihabeddin Ahmed 14611461Tahttan indirme
15 Hoşkadem Seyfeddin Ebu Said Hoşkadem el-Nasiri Muaccedi 1461 1467Ölüm
16 Zahir Bilbay Zàhir Sayfeddin Bilbay İnalí el-Muayyadí 14671467Tahttan indirme. Hapisde öldü
17 Zahir Timur Buğa Zàhir Timur Buğà Rumí 14681468Tahttan indirme
18 KayıtbayEşref Seyfeddin Kayit Bay 1468 1496Oğlu lehine feragat
19 Nasır Muhammed Nasır Ebu Sa'adat Muhammed1496 1498Suikast
20 Zahir Kansu Zahir Kansu 1498 1500Feragat
21 Eşref Canbulat Eşref Canbulat15001500Tahttan indirme
22 Adil Tumanbay Adil Sayfeddin Tumanbay 15011501Kaybolma. Olasılıkla öldürüldü
23 Kansu GavriEşref Kansu Gavri 1501 1516 Mercidabık Muharebesi'nde öldü
24 Eşref Tumanbay Eşref Tuman bay 1516 1517İdam

Soyağacı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Şaban
B.Memluk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Hacci
2.(1389-90)
 
Barkuk
1,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farac
4,6,7
 
Abdülaziz
5.(1405)
 
Muavyed
8.(1412-21)
 
Tatar
10.(1421)
 
 
 
Barsbay
12.(1422-38)
 
 
 
 
 
Çakmak
14.(1438-53)
 
 
 
İnal
16.(1453-61)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoşkadem
18.(1461-67)
 
Bilbay
19.(1467)
 
Ahmed
9.(1421)
 
Muhammed
11.(1421-22)
 
Yusuf
13.(1438)
 
Kayıtbay
21.(1468-96)
 
Osman
15.(1453)
 
Timurbuga
20.(1467-68)
 
Ahmed
17.(1461)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammed
22.(1496-98)
 
Kansuh
23.(1498-00)
 
Canbolat
24.(1500-01)
 
A.Tumanbay
25.(1501)
 
Kansu Gavri
26.(1501-16)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.Tumanbay
27.(1516-17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.