Mansur Abdülaziz

Mansur Abdülaziz
Mısır Memlûk Sultanı
Hüküm süresi 1405
Önce gelen Nasır Farac
Sonra gelen Nasır Farac
Tam ismi
Melik Mansur Abdulaziz bin Berkuk
Hanedan Bahri Hanedanı
Babası Berkuk

Mansur Abdülaziz tam ismiyle Malik Mansur Abdulaziz bin Berkuk, 1405'de 70 gün saltanat süren Çerkes kökenli Burci Hanedanı'ndan Memlük Devleti hükümdarı. Sultan Berkuk'un ikinci oğlu ve Sultan Nasır Farac'ın küçük kardeşi olup 1405'de kardeşi Sultan Nasır Farac aleyhine yapılan başarılı bir hükümet darbesi ile Çerkes kökenli Burci Hanedanı'ndan Memluk Devleti hükümdarı olmuştur. Ama kısa bir saltanattan sonra kardeşi Sultan Nasır Farac tarafından tahttan indirilmiştir.[1]

Hayatı

1400'de Timur Memlûkluler idaresi altında olan Suriye'ye girdi. Önce Halep'i sonra da Şam'ı ele geçirip talan edip yakıp harabeye çevirdi. Sultan Nasır Farac Suriye'ye bir Memlûklu ordusu ile gitti. Fakat tam Şam önünde bir çarpışmaya girişmekte iken Kahire'de bir komplo hazırlandığı haberini alınca ordusunu mağlubiyete terkedip 4 Ocak 1401'de geri döndü. 19 Mart 1401'de Timur harabe halindeki Şam'dan ayrılınca o şehir yine Memlûklular eline geçti.

Mısır'a dönen Nasır Farac bir uzun iç harple uğrasmak zorunda kaldı. Karmaşalık devam etmekte iken 1404'de Emir Yasbak ve Şam valisi olan Şeyh el-Mahmudi adlı iki önemli memlûklu emiri Suriye'de isyan ettiler ama sonucta Nasır Farac tarafından yenilgiye ugratıldılar. Şeyh el-Mahmudi Suriye valiğinden azledildi.

Bu iki emir ve onları tutan kölemenler 1405'de Kahire'de hazırladıklari bir diğer komploda daha başarılı oldular. Emir Yasbak devlet merkezi olan Kahire kalesini eline geçirerek Sultan Nasır Farac'ı tahttan indirdi ve yerine küçük kardeşi olan Mansur Abdulaziz'i Memlûk Devleti Sultanı olarak tahta geçirdi. Yasbak atabeg olarak atandı.

Mansur Abdulaziz yetmiş gün süren bir saltanattan sonra ağabeyi Nasır Farac bir darbe ile Mansur Abdulaziz'i tahttan indirip, kendisi Memlûk Sultanı olarak ikinci defa tahta çıktı.[1].

Dipnotlar

  1. 1 2 Clot, Andre (2009), L'Égypte des Mamelouks 1250-1517. L'empire des esclaves Paris:Perrin ISBN 978-2-262-03045-2 "Mahmoudy (Cheikh Al-)"

Dış bağlantılar

Resmî unvanlar
Önce gelen:
Nasır Farac
Mısır Memlûk Sultanı
1405
Sonra gelen:
Nasır Farac
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.