Haşr Suresi

Haşr Suresi
سورة الحشر
Sınıfı Medeni
İsmin anlamı Toplanma
Geliş zamanı Uhud Savaşı'ndan sonra
Sayısal bilgiler
Sure numarası 59
Ayet sayısı 24
Kelime sayısı 447
Harf sayısı 1913

Haşr (toplayıp sürme) Suresi (Arapça: سورة الحشر), Kur'an'ın 24 ayetten oluşan, 59. suresidir. İsmini ikinci ayette geçen ve 'toplayıp sürme' anlamına gelen 'haşr' kelimesinden alır. Haşr veya haşir Arapça'da bir araya toplayıp sürme anlamındadır. Surede bahsedilen olay "Nadiroğulları sürgünü"dür.

Uhud Savaşı'ndan sonra indirildiğine inanılır.

Sürgün olayı

Beni Nadir kabilesinin Müslüman güçlere teslimi, 14. yy resmi

Surede anlatılan sürgün olayı Beni Nadir kabilesinin Medine'den sürülmesi olayıdır. Beni Nadir, Medine yakınlarında yaşayan bir yahudi kabilesidir. Muhammed bu toplulukla saldırmazlık antlaşması yapmış, Beni Nadir de bu antlaşmaya Uhud Savaşı'na kadar uymuştur. Bu savaşta Müslümanlar'ın zayıf görünmesi ve Mekkelilere kısmen yenilmiş olmasından cesaretlenen Beni Nadir, Mekkelilere ittifak teklif etmiştir. Bunu haber alan Muhammed kabilenin yaşadığı kaleyi kuşatmış, Kabile teslim olarak anlaşma hükümlerince Arabistan'ın değişik yerlerine sürgüne gönderilmişlerdir.

Sure hakkında rivayetler ve diğer konular

Bu surenin son 3 ayetinin[1] -bazı kaynaklarda 4[2] veya 6[3]-, Allah'ın isimlerini içerdiği için Kur'an'da ayrı bir öneme sahip olduğu hadislerle nakledilmiştir.

Haşr Suresi'nde, Allah’ın yüceliğinden, kamu mallarını sosyal adaleti ve refahı yaygınlaştırma yönünde kullanılması gereğinden, Müslümanlar'ın birbirine karşı kin tutamayacağından, münafıklarla Yahudilerin ilişkilerinden, Kur’an’da verilen misallerden insanların ibret alması gerektiğinden bahsedilir.

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. Tirmizi, Fedailü'l-Kur'an 22, Mevakıt 65; Müsned, 5/26
  2. Kurtubi, El-Cami', ilgili sure tefsiri
  3. Suyuti, ed Dürrü'l Mensur, 8/121; Alusi, ilgili ayetlerin tefsiri
Tarihsel önce:
Beyyine Suresi
Sure metni: Haşr Suresi Tarihsel sonra:
Nur Suresi
Kur'an'da sırası:
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.