Rum Suresi

Rum Suresi
سورة الرّوم
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Romalılar (Rum orduları)
Sayısal bilgiler
Sure numarası 30
Ayet sayısı 60
Kelime sayısı 818
Harf sayısı 3388

Başlığın diğer anlamları için, bakınız Rum (anlam ayrımı)

615 yılında Mekke döneminde indirildiğine inanılmakta olan 60 ayetten oluşur. Sure adını, ikinci ayette geçen ve Doğu Roma İmparatorluğunu işaret eden “er-Rum” kelimesinden almıştır.

Asıl olarak 602 yılında gerçekleşen bir tahtı ele geçirme hadisesi dolayısıyla Sasani Kisra'sı (İmparatoru) II. Hüsrev, Bizans İmparatoru Phokas'a dostu olan hükümdarı (İmparator Maurice) öldürüp tahtını gasp ettiği için savaş açar. Ard arda gelen zaferlerle Phokas'ın 610 yılındaki ölümüne rağmen II. Hüsrev, başa geçen Herakleios ile de savaşı devam ettirir (bu, aynı zamanda Muhammed'in peygamberliğini ilan ettiği yıldır). 610'da Antakya, 613'te Şam, 614 yılında da Kudüs düşer ve 90.000 Hristiyan öldürülür. 615 yılında gelen saldırılarda Bizanslılar ağır bir yenilgiyle Ürdün, Suriye ve Filistin'i Sasaniler'e terk eder. İlk 3 ayette bahsi geçen "Rumlar'ın yenilgisi" bu olaydır.

Roma İmparatorluğu'nun MS 395'te Doğu ve Batı olarak bölünmesi

Aynı yılda Mekkeli Müslümanlar da paganların baskı ve ekonomik ambargosu altında olduklarından savaşı Sasaniler'in kazanmış olması Müslümanları psikolojik olarak daha çok sıkıntıya sokmuş, ilk 3 ayette gelen "Birkaç sene sonra hem Rumlar galip gelecek hem de Müslümanlar Allah'ın lütfuyla sevinecek" haberi paganlar tarafından alayla karşılanmıştır.

Aynı yılda Mekkeli paganların baskısından bunalan Mekkeli Müslümanların bir kısmı Bizans İmparatorluğu müttefiki Hristiyan Habeş Krallığı'na hicret etmişlerdir. Bundan sonra da savaş durmaz, Rumlar her geçen gün toprak kaybeder. 617 yılında Sasaniler Konstantinopol'ün karşısındaki Kalkedon'a (bugünkü Kadıköy) kadar ulaşır, bunun üzerine Herakleios "bütün şartları kabul etmek üzere bir barış yapmaya hazır olduğunu bildiren bir elçi göndermiş" olmasına rağmen II. Hüsrev aşağılama dolu bir cevapla bu teklifi reddeder ve hatta Bizans dağılma sürecine girer.

Bizans İmparatoru Herakleios 623'te kiliseden aldığı faizli borçla Karadeniz üzerinden Trabzon'a çıkarak karşı saldırıya geçer. 624'te Azerbaycan'a girerek Zerdüşt'ün doğum yeri olan Cloromia’yı yerle bir edip Sasaniler'in 614 Kudüs'te yaptıklarına misilleme olarak İran’ın en önemli ateş tapınağını yıkar.

Bu haber Müslümanlar arasında sevinçle karşılanır ve Ebu Bekir, Übeyy bin Halef ile girdiği bahsin sonucu olan 100 deveyi Übeyy'in varislerinden alır. Aynı yılda Müslümanlar Bedir Muharebesi'ni kazanır ve ayetin verdiği 2. müjde gerçekleşmiş olur.

Durum, bazı yorumcular tarafından Kur'an'ın gelecekten haber verme ile ilgili bir mucizesi ve gerçekten Allah'ın kitabı olduğuna bir delil olarak değerlendirilmiştir.

Dış bağlantılar

Kaynakça

  Tarihsel önce:
  İnşikak Suresi
  Sure metni: Rum Suresi Tarihsel sonra:
  Ankebut Suresi
  Kur'an'da sırası:
  This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.