Şu'ara Suresi

Şu'ara Suresi
سورة الشعراء
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı şairler
Sayısal bilgiler
Sure numarası 26
Ayet sayısı 227
Kelime sayısı 1322
Harf sayısı 5517

Şu'ara Suresi (Arapça: سورة الشعراء, Sūretu'ş Şuarā'a) Kur'an'ın 26. suresidir.

Mekke döneminde indirildiğine inanılan 227 ayetten oluşur. Sure, adını 224. ayette geçen ve şairler anlamına gelen “eş-Şu’ara” kelimesinden almıştır.

Konuları

Surede Tanrı'dan Rahman olarak bahsedilir. Ayrıca şairlerin kötülüğünden ve yalancı oluşlarından bahsedilmesinin yanında Musa, Harun, Firavun mücadelesi, İbrahim, Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb gibi peygamber kıssaları anlatılmaktadır. Paganların, Kur’an’ın vahiy dışı bir kaynağa dayalı olduğu iddialarına karşılık, onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, söz konusu kaynakların Kur’an üzerinde hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir.

Tarihsel önce:
Vakı'a Suresi
Sure metni: Şu'ara Suresi Tarihsel sonra:
Neml Suresi
Kur'an'da sırası:
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.