Gözlüklü Mehmed Reşid Paşa

Gözlüklü Mehmed Reşid Paşa (d. ? - ö. Eylül 1857) Osmanlı askeri.

Koca Hüsrev Mehmed Paşa'nın kölesiydi. Zabit olup Avrupa'ya tahsil için gönderildi. İstanbul'a dönüşünde Tophane-i Âmire'ye livâlıkla memur oldu. Sonra tophane feriki oldu. 1840 yılında Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî azası olarak atandı. Ardından orduların kurulmasında Anadolu Ordusu reisi olarak Aralık 1847'de vezir rütbesiyle Anadolu müşiri oldu. Mart 1852'de Hassa Ordusu Komutanlığı'na atandı. Ağustos 1852'de Tophane-i Âmire müşiri oldu. Eylül 1851 tarihinde Bağdad valisi olarak atandı. Bu görevini sürdürürken ilave olarak Irak ve Hicaz müşiri oldu.[1] Eylül 1857'de vefat etti.

Değerlendirme

Sicill-i Osmani'de şöyle değerlendirme yapılmaktadır:[2]

Bilgili, emir ve idarede becerikliydi. Bağdad'da güzel ün kazandı. Bir oğlu kaldı. Zengindi.

Kaynakça

  1. Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922), Prosopoprafik Rehber, İstanbul 1999, s. 100.
  2. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, (haz. Nuri Akbayar), c. II, İstanbul 1996, s. 393.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.