1943 Türkiye genel seçimleri

1943 Türkiye genel seçimler, 28 Şubat 1943 tarihinde yapılmış milletvekili genel seçimleridir.

Seçim, son kez tek parti dönemindeki diğer seçimler gibi iki dereceli yapılmış ve seçime sadece Cumhuriyet Halk Partisi listesi katılmıştır.[1] CHF'nin 1927 Tüzüğü uyarınca aday listeleri "Milli Şef" İsmet İnönü tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiştir.[2] Seçim sonrasında 8 Mart 1943'da TBMM açılmış ve İsmet İnönü tekrar cumhurbaşkanı seçilmiş, İnönü de kabineyi kurmakla Şükrü Saraçoğlu’nu görevlendirmiştir.

Kaynakça

  1. Seçim ve Seçim Sistemleri, Türkiye'deki Seçim Sistemi Uygulamaları ve Bir Model Önerisi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Bülent Özgül.
  2. Tüzüğün tam metni için Tunçay, Türkiye'de Tek Parti Rejiminin Kurulması, Yurt Yay. 1981 sf. 382. Tartışma için bak. İsmail Beşikçi, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 Tüzüğü, Yurt Yay. 1991, sf 73-80
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.