Zincir kuralı

Zincir kuralı bir değişkene bağlı bir fonksiyonun değişkeninin başka bir değişkene bağlı olması durumunda türevinin:

şeklinde yazılabilmesidir []. Diğer gösterimleri ise

ve

şeklindedir.

Örnekler

Örnek A

ifadesi olarak yazılabilir. Burada ve olarak tanımlıdır. Zincir kuralı uygulanırsa f fonksiyonunun türevi:

olarak yazılabilir. Türevler yerine koyulursa

sonucu bulunur.

Örnek B

ve olarak verilsin. f fonksiyonunun x' e göre değişimi zincir kuralı ile

olarak bulunur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.