VI. Boemondo

VI. Boemondo (ca. 1237–1275), Adil olarak da isimlendirilmiştir (the Fair, le Beau), 1251'den ölümüne kadar Antakya Prensliği prensi. Aynı zamanda Trablusşam Kontudur.

Antakyalı VI. Boemondo'nın arması.

V. Boemondo ile Papa III. Innocentius'un büyük yeğeni Luciana (Lucienne) di Segni'nin oğludur. Hükümdarlığında, Antakya, Moğollar ile Memlûkler arasında yaşanan savaşa yakalanmıştır. 1268 yılında, Memlûkler Antakya'yı ele geçirmişler, ondan sonra sürgünde prens olmuştur. Yerine geçen oğlu VII. Boemondo, Antakya Prensi ve Trablusşam Kontu unvanlarını ülke fiilen olmadığı için yalnızca isim olarak taşımıştır.

1260 yılında VI. Boemondo Ermenilere ve Moğollara katıldı ve Şam elegeçirildi.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.