Türkiye'deki bölge idare mahkemeleri

Türkiye'deki bölge idare mahkemeleri, Türkiye'de idari yargı kolunun içinde yer alan mahkemelerden biridir. Genel idari yargı düzeninde ilk derece idare mahkemelerinin bir üstünde olan mahkeme olarak oluşturulmuştur.[1] Bölge idare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda gösterilen kurallara tabidir.[2] Ülke genelinde sekiz tane bölge idare mahkemesi vardır ve bunlar bulundukları ilin adı ile adlandırılır.[3] Mahkemeler 20 Temmuz 2016'da faaliyete başladı.[4] Haziran 2020'de Adana'da bir bölge idare mahkemesi daha kuruldu.[5]

Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşur.[6] Mahkemenin başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca atama yapılır.[7]

Türkiye'deki bölge idare mahkemeleri, yargı çevresindeki idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirir.[8] Bölge idare mahkemesi başkanı, bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde bulunan idare ve vergi mahkemelerinin genel işleyişinden sorumludur, bu mahkemelerin düzenli ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri idare ve vergi mahkemeleri başkanlarına danışarak alırlar. Her yıl kendi yargı çevrelerindeki işlerin durumu, bunların yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri içeren bir raporu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderirler.[9]

Bölge idare mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşleri alınır, Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.

Mahkemeler listesi

Bölge idare mahkemesi bulunan iller
Bölge idare mahkemelerinin yargı çevreleri
Ad Yer Kuruluş
Adana Bölge İdare Mahkemesi Adana 02020-06-03 3 Haziran 2020
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Ankara 02016-07-20 20 Temmuz 2016
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Erzurum 02016-07-20 20 Temmuz 2016
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Gaziantep 02016-07-20 20 Temmuz 2016
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İstanbul 02016-07-20 20 Temmuz 2016
İzmir Bölge İdare Mahkemesi İzmir 02016-07-20 20 Temmuz 2016
Konya Bölge İdare Mahkemesi Konya 02016-07-20 20 Temmuz 2016
Samsun Bölge İdare Mahkemesi Samsun 02016-07-20 20 Temmuz 2016

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.