Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü

Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü, başlangıçta Sedat Simavi Vakfı, daha sonra ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin bir dalıdır. Ödüllerin başlatıldığı tarih olan 1977 yılından bu yana düzenli olarak verilmektedir.

Kazananlar

SSÖ YIL KAZANAN AÇIKLAMA
1.Yıl 1977 Prof. Dr. Nurhan Avman "Mikrotekniğin nöroşirurjideki uygulamalarıyla geliştirdiği ve tatbik ettiği buluş ve aşama" ile.
2.Yıl1978Ödül verilmedi.
3.Yıl1979Prof. Dr. Aydın Aytaç"Kalp Valvül Lezyonlarında Çocuklarda Protez Kapak Takılması ve İntra-Operatif Basınç".
4.Yıl1980a) Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan"Afyon ve Esrar Arasındaki İlişkiler ve Benzerlikler" isimli araştırması ile.
b) Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu"Asbestozis Araştırması" isimli çalışması ile.
5.Yıl1981a) Prof. Dr. Onur Erol"Vücuttaki büyük doku kayıplarının tedavisine yönelik ileri sürdüğü cerrahi yöntem".
b) Prof. Dr. B.Muzaffer AksoyBenzen (Benzol) Sağlığa Etkileri ve Önleme Yolları".
6.Yıl1982Ödül verilmedi.
7.Yıl1983a) Prof. Dr. Mehmet Haberal"48 - 95 Saate Kaçlar Soğuk İskemili Kadavra Böbreklerinin Transplantasyonu".
b) Prof. Dr. Özcan Köknel"Esrar Bağımlılığı" (Bio-Psiko-Sosyal açıdan).
8.Yıl1984Prof. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu"L Aspartik Morfin ve Prolil-Lösil-Glisinamid ile Diabetes İnsipidus'ta Vazopressin Salgılanması."
9.Yıl1985a) Doç. Dr. Emin Kansu"Türler Arası Stem Hücre Nakli Yapılarak Sıçan Cfu-s Assay'ının Geliştirilmesi" adlı çalışmasıyla.
b) Doç. Dr. Sırrı Bektaş"Memelilerin Embriyonik Hemoglobinleri Yeni Bir Embriyonik Hemoglobin HEIDE II ve GOWER I Hemoglobinin Yapısının Domuz Embriyosunda Gösterilmesi" adlı çalışmasıyla.
10.Yıl1986a) Prof. Dr. Cumhur Ertekin"Normal Kişiler ve Konus Medullarıs ve Kauda Equina Lezyonlu Hastalarda Lumbosakral Omiriliğin Stimulasyonu ile Uyartılan Somatosensoriyal Serebral Potansiyeller" adlı çalışmasıyla.
b) Doç. Dr. Fatih Mehmet Uçkun"B43-PAP Immunotoksini vu Lösemik Kök Hücreleri" adlı çalışmasıyla.
11.Yıl1987Prof. Dr. Korkut Özerkan"Talassemi Major'un Kemik iliği Nakli ile Tedavisi" adlı çalışmasıyla.
12.Yıl1988Prof. Dr. Üner Tan"İnsan ve Hayvanda Sağlaklık, Solaklık ve Ambideksterite: Möral Mekanizmaları ve Bilişsel Fonksiyonlarla ilişkisi" adlı çalışmasıyla.
13.Yıl1989Prof. Dr. Münci Kalayoğlu"Transplantasyon için Karaciğerin Uzun Süreli Muhafaza Edilmesi" adlı çalışmasıyla.
14.Yıl1990Prof. Dr. İzzettin Barış"Erionit Lifleriyle Karşılaşmanın Sağlık Üzerine Etkisinin Epidemiyolojik ve Çevresel Araştırma ile Gösterilmesi" adlı çalışmasıyla.
15.Yıl1991Prof. Dr. Müjdat Uysal"Lipit Peroksitlerinin Hiperkolesterolemi ve Aterosklerozda, Yaşlanma, Alkolün Hepatotoksik ve Nörotoksik Etkilerindeki Rolü" adlı çalışmasıyla.
16.Yıl1992Jüri, incelenen eserlerin bazılarını çok değerli çalışmalar olarak nitelendirmekle beraber Sedat Simavi Vakfı Ödülleri Yönetmeliği açısından ödüle uygun eser bulamamıştır.
17.Yıl1993a) Prof. Dr. Baria Öztaş - Doç. Dr. Mehmet Kaya - Doç. Dr. Safinaz Çamurcu"Konvulziyon ve Akul Hipertansiyonun Kan -Beyin Bariyeri Permeabilitesine Etkisi" adlı çalışmalarıyla.
b) Prof. Dr. Mümtaz İşcan - Prof. Dr. Mesude İşcan - Uzm. Ecz. Tülay Çoban"Kadmiyum ve Nikelin Birlikte Sıçan Karaciğeri Monooksi Jenazları Üzerine Etkisi: Bazı Sitokrom p-450 İzozimlerinin Olası Stimülasyonu" adlı çalışmalarıyla.
18.Yıl1994Prof. Dr. Engün M. Gözükara"Bir Vektör ile Kseroderma Pigmentosum Grup, D Hücrelerinde Transfer Edilen insan DNA Tamir Geni ERCC2 (XPD), Ullraviyolet Hipersensitivitesini ve Hiper Mutabilitesini Düzeltmektedir" adlı çalışmasıyla.
19.Yıl1995a) Dr. Ahmet Gül"Behçet Hastalığında Deri Paterji Reaksiyonunun İmmünohistolojisi" adlı çalışmasıyla.
b) Dr. Kazım Kazbay"Hypogammaglobulienemi'lerin Etyolojisinde Yetersiz T Lefosit Yardımı" adlı çalışmasıyla.
20.Yıl1996Prof. Dr. Selçuk Mercan"Endoskopik Retroperitoneal Adrenalektomi" adlı' eseriyle.
21.Yıl1997Doç. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen"Mide Boşalmasını Kontrol Eden Nöral ve Hormonal Mekanizmaları Araştıran Birbirini Tamamlayan 9 Eseri" ile.
22.Yıl1998a) Doç. Dr. Cezmi A. Akdiş"Spesifik İmmunoterapinin Etki Mekanizmaları ve İnterlökün-10'un Rolü" adlı makalesiyle.
b) Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt"Aktive Poliformonüklear Loksitlerin Eritrosit Agregabilitesine Etkileri" adlı makalesiyle.
23.Yıl1999Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel - Dr. Mehmet Yıldırım Sara - Dr. Ahmet Mert Ertunç - Prof. Dr. Rüştü Onur - Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu"İnmemiş Testisle Birlikte Olan Prosessus Vaginalistlerin Karbakole Yanıt Vermemesi, Kolinerjik Reseptörlerin Yokluğunu Göstermektedir" adlı ortak eserleriyle.
24.Yıl2000a) Prof. Dr. İlter Uzel"Anadolu'da Bulunan Antik Tıp Aletleri" adlı eseriyle.
b) Prof. Dr. Alper B. İskit - Doç. Dr. Ayşe Arzu Sungur - Doç. Dr. Gökhan Gedikoğlu - Doç. Dr. Mustafa Oğuz Güç"Bosentan, Aminoguanidin ve L-Kanavanin'in Endotoksemik Farede Mezenterik Kan Akımı, Dalak ve Karaciğere Etkileri" ortak eserleriyle.
25.Yıl2001Prof. Dr. Altan Onat"TEKHARF-Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı, Risk Profili ve Kalp Hastalığı" adlı eseriyle.
26.Yıl2002İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi"Behçet Hastalığı Tedavisi Araştırmaları (Birbirini Tamamlayan On Eser)" ile.
Seçici kurul ayrıca, Doç. Dr. Kemal Tahaoğlu'nu "Türkiye'de Çok İlaca Dirençli Tüberkülozun Tedavisi" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
27.Yıl2003Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Yutma Araştırma Grubu" Yutma Fizyolojisi ve Nörojenik Disfaji Fizyopatolojisi Araştırmaları" ile,
Seçici kurul ayrıca, Prof. Dr. Semih Özbayrak'ı "Ağız Hastalıkları Atlası" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
28.Yıl2004Seçici kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.
Seçici kurul ayrıca, Prof. Dr. Ayla Tür’ü editörlüğünü yaptığı "Sigaranın Bilimsel Yüzü" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
29.Yıl2005Seçici kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.
30.Yıl2006Doç. Dr. Mübeccel Akdiş"Sağlıklı ve Allerjik Bireylerdeki İmmun Yanıt Farklılığı Allerjen – Spesifik T Regülatör 1 ve T Yardımcı 2 Tip Hücreler Arasındaki İnce Denge Karakterizedir" başlıklı çalışmasıyla.
31.Yıl2007Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl Yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.
32.Yıl2008Doç. Dr. Cem Akın"Mast Hücresi Hastalıkları: Anafilaksi Etyolojisindeki Rolleri ve Farmakogenetik Tedavi Araştırmaları" adlı çalışmasıyla.
Seçici Kurul ayrıca Doç. Dr. Murat Sezer’i "Primer Perkütan Koroner Girişinden Sonra Koroner İçi Streptokinaz" adlı çalışması nedeniyle övgüye değer gördü.
33.Yıl2009Doç. Dr. Mehmet Sait Albayram“İntrakranyal Hipotansiyon Sendromunda Dural Yırtıkların Saptanmasında İntratekal Gadolinyum İle Yapılan MR Sisternografi” adlı çalışmasıyla.
Seçici Kurul ayrıca Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı – Dr. Günseli Servet Çakır – Prof. Dr. Şencan Özme – Prof. Dr. Gönenç Ciliv’i “Türk Çocuk ve Adolesanlarda Metabolik Sendrom” adlı ortak çalışmaları nedeniyle övgüye değer gördü.
34.Yıl2010Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içinde bu yıl Yönetmelik şartlarına uygun, ödüle değer bir araştırma bulunmadığına karar verdi.
35.Yıl2011Prof. Dr. Ayşe Nurten Akarsu“İleri Mikroftalmi ve Ciddi Yüz Yanıklarına Yol Açan ALX1 Bozukluğu: Otozomal-Resesif ALX ile İlişkili Frontonasal Displazi Spektrumu” adlı çalışmasıyla.
36.Yıl2012Doç. Dr. Bülent Önal“Vezikoüreteral Reflü Hastalığı İle Etkilenen Kardeş Çiftlerinde Tek Nükleotid Polimorfizm Bağlantı Analizi İle Kromozom 11 de Saptanan Renal Skar Oluşumuna Karşı Koruyucu Loküs” adlı çalışmasıyla.
Seçici Kurul ayrıca Prof. Dr. Seyhun Topbaş’ı “Kekemelik İçin Terapi ve İnternet Ortamında Topluluk Temelli Özyardım Destek Grupları Oluşturma Çalışması” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.