Ostsiedlung

Almanca: Ostsiedlung (Türkçe: Doğuya yerleşme) veya Almanların doğuya doğru genişlemesi, Orta Çağ'da Almanca konuşan halkların Kutsal Roma İmparatorluğu'nun güney ve batı kısımlarından Orta Avrupa’nın, Batı Doğu Avrupa’nın ve Baltıklar'ın az nüfuslu bölgelerine yerleşmesini tanımlar. Etkilenen bölge kabaca kuzeyde Estonya'dan güneyde Slovenya'ya kadar, doğuda ise günümüz Romanya'sında yer alan Transilvanya'ya kadar uzanmıştır. Kısmende olsa Almanca: Ostsiedlung, İmparatorluğun ve Töton Şövalyeleri'nin genişlemesini takip etmiştir.

Walter Kuhn’a göre Almanların doğuya yayılma aşamaları

Jedlicki'ye (1950) göre, çoğu durumda "Alman kolonizasyonu" terimi, gerçek bir Alman göçüne değil, yerli nüfusun (Polonyalılar, Macarlar, vb.) kırsal bölgelerden şehirlere iç göçüne ve daha sonra Alman Magdeburg ve Lübeck kentleri için modellenmiş yasaları kabul etmelerine işaret eder.

Alman yerleşimi öncesi ve sırasında, geç ortaçağ Orta ve Doğu Avrupa toplulukları demografi, din, hukuk ve idare, tarım, yerleşim sayıları ve yapılarında derin kültürel değişimlere uğramıştır. Almanca: Ostsiedlung, Almanca: Ostkolonisation ("doğu kolonizasyonu") veya Almanca: Hochmittelalterlicher Landesausbau ("yüksek ortaçağ arazi toplulaştırması") adı verilen bir sürecin parçasıdır, ancak bu terimler bazen eş anlamlı olarak kullanılır.

Yeni gelen yerleşimciler ile yerel halk arasında etnik çatışmalar çıkmış ve bazen yerli nüfus tehcire uğramıştır.[1] Almanca: Ostsiedlung'un gerçekleştiği birkaç bölgede yerliler ayrımcılığa uğramış ve yönetimden uzaklaştırılmıştır.[2][3]

20. yüzyılda Almanca: Ostsiedlung, Nazilerin de dahil olduğu Alman milliyetçileri tarafından, Almanya'nın toprak iddialarını desteklemek ve o dönemde kültürel, kentsel ve bilimsel başarıları baltalanan, reddedilen veya Alman olarak sunulan Alman olmayan halklara karşı iddia edilmiş Alman üstünlüğünü kanıtlamak için yoğun bir şekilde kullanılmıştır.[4][5][6]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. The Germans and the East, Charles W. Ingrao, Franz A. J. Szabo, Jan Piskorski Medieval Colonization in Europe, page 31, Purdue University Press,2007
  2. Tadeusz Białecki, Historia Szczecina: zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r, Ossolineum, 1992
  3. Pomorze słowiańskie, Pomorze germańskie 26 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  4. The Slippery Memory of Men (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450) by Paul Milliman page 2
  5. The Man of Many Devices, Who Wandered Full Many Ways ...: Festschrift in Honor of Janos M.Bak [Hardcover] Balázs Nagy (Editor), Marcell Sebok (Editor) page 654, 655
  6. The Holocaust as Colonial Genocide: Hitler's 'Indian Wars' ... - Page 38; Carroll P. Kakel III - 2013: Within National Socialist discourse, the Nazis purposefully and skillfully presented their eastern colonization project as a 'continuation of medieval Almanca: Ostkolonisation [eastern colonization], celebrated in the language of continuity, legacy, and colonial grandeur'.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.