Okülomotor sinir

Okülomotor sinir (nervus oculomotorius), on iki kraniyal sinirden üçüncüsüdür (CN ΙΙΙ). Altı ekstrensek göz kasından dördünü innerve eden bu sinir orbita'ya üst orbital yarıktan (fissura orbitalis superior) girer. Bu sinir ayrıca akomodasyon refleksinin (görüntünün netlenmesi) gerçekleştirilmesini sağlayan intrensek göz kaslarına giden sinir liflerini de barındırır.

Okülomotor sinir
Latince isim nervus oculomotorius
Prekürsor Nervus opticus
Tanımlayıcılar
JSTOR oculomotor-nerve-diseases
Microsoft Academic 2909847144 2781007269, 2909847144
MeSH D009802
TA 6187
FMA 50864

Yapı

Okülomotor sinir

Okülomotor sinir mezensefalon'un colliculus superior seviyesindeki okülomotor sinir çekirdeğinden (nucleus nervi olculomotorii) köken alarak beyinsapı'nı terk eder. Nucleus nervi oculomotorii aquaductus cerebri'nin önünde, substantia grisea centralis'in içinde lokalize olmuştur. Nucleus nervi oculomotorii'den simetrik olarak çıkan iki sinir demeti nucleus ruber'in üzerinden geçer.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.