Nebi (İslam)

Nebi (Arapça: نبي), bir İslam dini terimi. Nebi kelimesi "haberci"[1] "haber alan" anlamına gelir.[2] İslam inancına göre 124.000 veya 200.000'den fazla nebi vardır.[3]

Peygamber = Nebi + Rasul

Türkçede kullanılan ve aslı farsça olan peygamber kelimesi, arapça aslında nebi ve rasul kelimesinin ikisinin birden anlamını içerir. Nebi, Allah'tan mesaj alan ve bu mesajı insanlara haber veren anlamına gelir ve İslam inancına göre Allah'tan mesaj alan ve bu mesajı haber verenlerin sonuncusu (hâtemü'n-nebiyyîn) Muhammed'dir[4]. Resul ise, mesajı hiçbir şekilde değiştirmeden; eklemeden ve çıkarmadan, olduğu gibi bir başkasına aktaran kişidir[1].

Kaynakça

  1. Devellioğlu, Ferit (1993). Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitapevi Yayınları. ISBN 975-7519-02-2.
  2. http://mazdek.com/2013/07/26/zerdust-peygamberin-yolunda/%5Bölü/kırık+bağlantı%5D
  3. Ahmet bin Hanbel’in Müsnedi
  4. Ahzâb Suresi 40. Ayet

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.