Resul (İslam)

Rasul (Arapça: رسول), İslam dininde insanları müjdelemek ve uyarmak[1][2] için Allah tarafından gönderilen kişilere verilen isimdir. Kelime anlamı olarak: "tasarrufa hakkı olmaksızın, birinin sözünü olduğu gibi bir başkasına bildiren kimse"[3] anlamına gelir. Rasuller konusunda günümüzde verilen bilgilerin çoğu , Kur'an'ı Kerim dışındaki kaynaklardan alındığından İslam dininin asıl kaynağı olan Kur'an'ı Kerim'in esas alınması gerekmektedir.

Kur'an'ı Kerim'e göre rasuller insanlardan[4],cinlerden[5],meleklerden[6] seçilebilir. Aynı dönemde birden çok Rasul'un bulunabileceği[7][8] ve bütün ümmetlere[9] kavimlere rasullerin o kavmin lisanı ile gönderildiği[10] bu rasullerin her defasında yalanlandığı[11] ve insanlara rasullerin hidayetle geldiği insanların inanmamasına ise "Allah, insan rasul mü gönderdi?" demelerinden başka bir şeyin mani olmadığı[4] beyan edilmiştir.

Zümer Suresinin 71. ayetinde ise cehenneme gidecek kimselere cehennemin bekçileri onlara kendilerinden bir rasulün gelip cehenneme gidecekleri konusunda uyarıp uyarılmadıklarına yönelik sorusuna hepsinin verdiği cevap "evet" olmuştur.[12] Cennete gidenler de kendilerine rasul geldiğini ve rasullerin doğru söylediklerini ifade etmişlerdir.[13]

Kur'an'a göre rasul:

 1. Nuh, 26: 106-107
 2. Salih, 26: 142-143
 3. Lut, 26: 161-162
 4. Şuayb, 26: 177-178
 5. Musa, 19: 51
 6. İsmail, 19: 54
 7. Hud, 11: 58-59
 8. İsa, z.B. 2: 253, 4: 171
 9. Muhammed, z.B. 33: 40

Kaynakça

 1. Kehf Suresi 56. ayet
 2. En'am Suresi 48.Ayet
 3. Devellioğlu, Ferit (1993). Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. ISBN 975-7519-02-2.
 4. İsra Suresi 94. ayet
 5. En'am Suresi 130. ayet
 6. Hacc Suresi 75. ayet
 7. Taha Suresi 47. ayet
 8. Yasin Suresi 13-14. ayetler
 9. Yunus Suresi 47. ayet
 10. İbrahim Suresi 4. ayet
 11. Mü'minun 44. ayet ve Bakara 87. ayet
 12. Zümer Suresi 71. ayet
 13. Araf Suresi 43. ayet

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.