Mustafa Fevzi Sarhan

Mustafa Fevzi Sarhan Osmanlı Meclis-i Mebûsanı ve TBMM'de Saruhan (Manisa) milletvekillliği yapmış, Türkiye'nin son Diyanet Bakanı olmuş, hukuk, din ve siyaset adamıdır.

Mustafa Fevzi Sarhan

1875'te Akhisar'da doğmuştur. Medrese ve Mekteb-i Hukuk ile Almanca ve Fransızca öğreniminden sonra Maliye Vekaleti Hukuk Müşavirliği, İstanbul 2. Hukuk Başkanlığı, 2. Ticaret ve Bidayet Mahkemesi Başkanlığı, avukatlık ve öğretmenlik yapmıştır. Osmanlı Meclisi Mebusanı 2. Dönem ve 3. Dönem'de Saruhan mebusluğu, TBMM 2. Dönem'de yine Saruhan, 3. ve 4. Dönemlerde vilayetin adının değiştirilmesiyle Manisa milletvekili oldu. V. İcra Vekilleri Heyeti'nde ve 1. TC Hükûmeti'nde Şeriye ve Evkaf Vekilliği (Diyanet ve Vakıflar Bakanlığı) yapmış, bu konu alanında bakan düzeyindeki son kişi olmuştur. 19 Eylül 1933'te öldü.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.