Mustafa Asım Paşa

Giritli Mustafa Asım Paşa (d. ? - ö. Kasım 1891) Osmanlı askeri.

Eylül 1871-Ocak 1872 tarihleri arasında İşkodra Valisi, Temmuz 1872 tarihleri arasında Tophane Müşiri, Ağustos-Ekim 1872 tarihleri arasında Zaptiye Müşiri, Ekim 1872-Aralık 1873 tarihleri arasında Bosna, Aralık 1873-Kasım 1874 tarihleri arasında Yanya, Kasım 1874-Şubat 1875 tarihleri arasında Trablusgarb Valisi, Nisan 1875-Nisan 1879 tarihleri arasında Yemen Valisi ve 7. Ordu Komutanı, Nisan 1879-Eylül 1883 tarihleri arasında tekrar Yanya, Mayıs 1884-Ocak 1887 tarihleri arasında tekrar İşkodra, Ocak 1887-Kasım 1889 tarihleri arasında Bağdad ve son olarak Aralık 1889-Kasım 1891 tarihleri arasında Suriye Valisi olarak görev yaptı.[1]

Kasım 1891'de Suriye Valiliği görevini sürdürürken öldü.

Kaynakça

  1. Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922), Prosopoprafik Rehber, İstanbul 1999, s. 108.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.