Memmetveli Kemine

Memmetveli Kemine (1770-1840), eserleri Türkmen edebiyatının önemli bir parçası haline gelen Türkmen hiciv şairi. Buhara Medresesinde eğitim gören Kemine'nin günümüzde yaklaşık kırk eseri bilinmekle birlikte kendisi de Türkmen edebiyatında bir tipleme haline gelmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.